Projets

 

Her öğrenci bir proje yapmak zorundadır.

 

Projeler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 

Projeden alınan not diğer yazılı ve sözlü notlar gibi değerlendirmeye katılır.

 

Proje, öğretmen tarafından bir öğretim yılında üç kere kontrol edilir. Birinci ve ikinci kontroller 25, üçüncü kontrol 50 puan üzerindendir. Birinci ve üçüncü kontrollerden önce bir ders saati boyunca bilgilendirme toplantısı yapılır.

 

Projelerle ilgili işlem tarihleri akademik takvimde belirtilir.

 

Contrôles

 

1er contrôle sur 25 points

2ème contrôle sur 25 points

3ème contrôle sur 50 points