Lyceé Français Privé Saint-Joseph d'Istanbul

Explications sur le concours d'entrée aux écoles privées

Mise à jour : 15 juin 2015

 

Sınavın kısa tarihçesi 

Özel okullara giriş için yıllardır özel bir sınav (ÖOS) yapılmaktaydı.

2006 yılında ÖOS'nin yerini OKS aldı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda 2006 yılında öğrenci alımında OKS puanları kullanılmaya başlandı. Üç yıl süren bu uygulamadan sonra MEB'den alınan özel izinle yabancı okullara 2009 yılında Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından organize edilen ÖYOOGS sınavı ile öğrenci alındı.

2010 yılında ÖYOOGS'nin yerini SBS aldı. MEB, özel okulların ayrı bir sınav yapmamalarına, genel sınava dahil edilmelerine ve öğrenci alımını SBS puanı ile yapmalarına karar verdi ancak bu sınavın puan hesaplamasında özel okullara bir ayrıcalık tanıyarak okul puanlarının (YBP) katılmamasını kabûl etti.

2014 yılında SBS'nin yerini TEOG aldı. MEB özel okulların öğrenci alımında TEOG puanına ek olarak okul puanlarını da (2014 yılı için sadece YBP-8 olmak üzere) dikkate almaları yönünde karar verdi.

2015 yılında TEOG sistemine devam edildi. MEB özel okulların, yönetmeliklerinde yer vermeleri koşuluyla,  öğrenci kayıt puanlarını TEOG sonuçlarını kullanarak kendi formülleriyle hesaplamalarına ve okul puanlarını kullanmamalarına izin verdi. 

 

2015-2016 öğretim yılı için kullanılacak kayıt sistemi hakkında...

  • Sistemde en yüksek puan 900’dür.
  • Puan eşitliği durumunda sırasıyla T2, T1, M2, M1, F2, F1, İnk2, İnk1 sınav sonuçları daha yüksek adaya öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmadığı durumlarda sırasıyla 8. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması, 7. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması, 6. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmadığı durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir.
  • Her kayıt döneminde, puanı okulun ilan ettiği taban puanın üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınır, sıralamaları yapılır; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, kesin kaydı yapılır.
  • Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş ve kaydını tamamlamış öğrencilerden Fransızca öğretim yapan orta öğretim okullarından gelen veya en az 9. sınıf seviyesinde Fransızca bilen öğrenciler, velîlerinin kayıt esnasında yazılı başvuruda bulunması durumunda Fransızca ve Türkçe derslerinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde belirlenen geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9’uncu sınıfa yapılır. 
  • Okul tanıtım günleriyle ilgili bilgi edinmek için kayıt menüsündeki "Tanıtım Günleri" düğmesini kullanınız.
  • Kayıt takvimini görüntülemek için kayıt menüsündeki "Kayıt Takvimi" düğmesini kullanınız.
  • Ön kayıt işlemleri son 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden yapılacaktır. 
  •