1. Ortak Sınavlar / Examens communs 1

18.10.2018 - 24.10.2018


Hazırlık / Pré-lycée

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Ders Ders Ders Ders Ders
2 Ders Ders Ders Ders Ders
3 Etüt Ders Etüt Ders Ders
4 İngilizce Ders Fransızca I Ders Ders
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Fen Bilgisi TDE Fransızca II Bilgisayar Bilimi Matematik


9

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt İngilizce Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Etüt Fransızca Etüt
4 TDE Tarih Matematik Fransızca Fizik
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Biyoloji Kimya Coğrafya Din K. ve Ahlak B. Sağlık B. 


10

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Felsefe Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Matematik Biyoloji Fransızca Fizik Kimya
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 İngilizce Tarih Din K-Ahlak B Coğrafya TDE

11 A, 11 B, 11 C, 11D, 11 E, 11 F

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Etüt Fransızca Etüt
4 Kimya Biyoloji Matematik Fransızca Fizik
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Edebiyat Felsefe İngilizce Din K. ve Ahlak B. Tarih


11 G, 11 H

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Etüt Fransızca Etüt
4 Sosyoloji Coğrafya Matematik Fransızca Seçmeli Edebiyat
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Edebiyat Felsefe İngilizce Din K. ve Ahlak B. Tarih


12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Matematik TDE Fransızca Fizik Kimya
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 İngilizce Biyoloji Din K. ve Ahlak B. Etüt ÇTDT


12 F, 12 G, 12 I

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Matematik TDE Fransızca Coğrafya Seçmeli TDE
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 İngilizce Mantık Din K. ve Ahlak B. Etüt ÇTDT


12 H

  18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Felsefe Etüt Etüt T.C. İnk. T. ve A. Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Psikoloji TDE  Fransızca Coğrafya Seçmeli TDE
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 İngilizce Mantık Din K. ve Ahlak B. Etüt ÇTDT