2. Ortak Sınavlar / Examens communs 2

17.12.2018 - 21.12.2018


Hazırlık / Pré-lycée

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Ders Ders Ders Ders Ders
2 Ders Ders Ders Ders Ders 
3 Etüt Etüt Ders Ders Ders
4 Fransızca I İngilizce Ders Ders Ders
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Fransızca II Bilgisayar Matematik Fen Bilgisi TDE


9

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Tarih Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 Fizik Fransızca  Matematik TDE Biyoloji
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Sağlık B. ve T. K.  Din B. ve Ahlak K.  Coğrafya  Kimya  İngilizce


10

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Fizik Etüt Etüt Etüt Etüt 
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 İngilizce Fransızca Matematik TDE Biyoloji
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Felsefe Din K. ve Ahlak B.   Tarih Kimya Coğrafya

11 A, 11 B, 11 C, 11D, 11 E, 11 F

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt  Etüt  Etüt   Etüt Etüt 
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 Matematik Fransızca  Fizik  TDE   Biyoloji
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 TC İnk. T. ve Ata. Din K. ve Ah. B.  Felsefe Kimya  İngilizce


11 G, 11 H

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt  Etüt Etüt Etüt 
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4  Matematik Fransızca   Seç. TDE TDE  Coğrafya
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6  TC İnk T. ve Ata. Din K. ve Ah. B.   Felsefe Sosyoloji  İngilizce


12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt  Etüt  Etüt  Etüt 
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 Matematik  Fransızca  Biyoloji Fizik TDE
5   Etüt Etüt Etüt Etüt
6   Din K. ve Ah. B. İngilizce  ÇTDT Kimya


12 F, 12 G, 12 I

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt  Etüt  Etüt   Etüt Etüt 
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 Matematik  Fransızca TDE  Mantık Seçmeli TDE
5   Etüt Etüt Etüt Etüt
6   Din K. ve Ah. B.  İngilizce ÇTDT Coğrafya


12 H

  17.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Felsefe Etüt  Etüt Psikoloji Etüt 
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 TC İnk T. ve Ata. Fransızca  TDE  Mantık Seçmeli TDE
5   Etüt Etüt Etüt Etüt
6   Din K. ve Ah. B.  İngilizce  ÇTDT  Coğrafya