3. Ortak Sınavlar / Examens communs 3

11.03.2019 - 15.03.2019


Hazırlık / Pré-lycée

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1 Ders Ders Ders Ders Ders
2 Ders Ders Ders Ders Ders
3 Etüt Ders Etüt Ders Etüt
4 Fransızca I Ders Biyoloji Ders Ingilizce
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Franzıca II Matematik Fizik-Kimya TDE Bilgisayar Bilimi


9

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2  TDE Etüt  Etüt Etüt  Etüt 
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Sağlık B.   Matematik  Fransızca   Tarih Coğrafya 
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Biyoloji  İngilizce  Din K. ve Ahlak B.   Fizik   Kimya


10

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Kimya Etüt Etüt Etüt  Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Coğrafya Fizik Fransızca Matematik Biyoloji
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 İngilizce TDE Din K. ve Ahlak B.  Tarih Felsefe

11 A, 11 B, 11 C, 11D, 11 E, 11 F

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1  Etüt  Etüt Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Etüt Fransızca  Etüt  Etüt
4  Matematik  Biyoloji Fransızca   TDE  Fizik
5  Etüt  Etüt Etüt  Etüt  Etüt
6  Tarih  İngilizce Din K. ve Ahlak B.   Kimya  Felsefe


11 G, 11 H

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1  Etüt  Etüt Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt 
3  Etüt  Etüt Fransızca  Etüt  Etüt
4  Matematik  Sosyoloji Fransızca  TDE  Seç TDE
5  Etüt  Etüt Etüt  Etüt  Etüt
6  Tarih  İngilizce Din K. ve Ahlak B.    Coğrafya  Felsefe


12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1  Etüt Etüt  Etüt Etüt Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt Etüt Etüt
3  Etüt Etüt  Fransızca Etüt Etüt
4  Kimya Biyoloji  Fransızca Matematik Fizik
5  Etüt    Etüt Etüt Etüt
6  TDE    Din K. ve Ah. B. İngilizce Ç.T.D.T


12 F, 12 G, 12 I

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt
4  Mantık  Coğrafya  Fransızca  Matematik  Seçmeli TDE
5  Etüt    Etüt  Etüt  Etüt
6  TDE    Din K. ve Ah. B.  İngilizce  Ç.T.D.T


12 H

  11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt Etüt
2   Etüt  Etüt  Etüt  Felsefe Psikoloji
3  Etüt  Etüt  Fransızca  Etüt Etüt
4  Mantık  Coğrafya  Fransızca  TC İnk Tar. Seçmeli TDE
5  Etüt    Etüt  Etüt Etüt
6  TDE    Din K. ve Ah. B.  İngilizce   Ç.T.D.T