Lise 1 Konuları-Tarih

 

 • Tarih Bilimine Giriş

 • Tarih Yazıcılığı

 • Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

 • Tarihi Çağlara Giriş

 • İlkçağ Uygarlıkları

 • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

 • Ortsa Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri

 • Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

 • İslamiyetin Doğuşu ve İlk Türk İslam Devletleri

 • Türk ve İslam Bilginleri

 • Türklerin İslamiyeti Kabulü

 • İlk Türk İslam Devletleri

 • Malazgirt Savaşı'ndan Sonra Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri

 • Türkiye Selçuklu Devleti

 

Lise 2 Konuları-Tarih

 

 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)

 • İstanbul'un Fethi

 • Osmanlılar'da Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim

 • Avrupa'daki Gelişmeler (15. ve 16. Yüzyıllar)

 • I. Selim Dönemi

 • Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplumsal Yapı (15 ve 16. Yüzyıllar)

 • Kanuni Dönemi Siyasi Olayları

 • Avrupa'da Reform

 • 17. Yüzyılda Asya ve Avrupa

 • Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler

 • 17. Yüzyıl Islahatları

 • IV. Mehmet Dönemi

 • 18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı

 • III. Ahmet Dönemi

 • 18. Yüzyılda Avrupa'da Düşünce ve Ekonomi Alanında Yaşanan Gelişmeler

 • 18. Yüzyılda Rusya'nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri

 • ABD'nin Kuruluşu ve Fransız İhtilali

 • II. Selim Dönemi

 • 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Değişim ve Islahatlar

 • 19. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa

 • II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları

 • Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler

 • 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kültürel Gelişmeler

 • 20. Yüzyıl'da osmanlı Devleti ve Savaşlar