LİSE 1

İletişim, dil ve kültür

Dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

Ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama

Kelime bilgisi

Cümle bilgisi

Paragraf bilgisi

 

 

LİSE 2

III.ÜNİTE

 

ANLATIM TÜRLERİ

1.Öyküleyici Anlatım ( Hikaye Etme ) - İsim ( Ad)

2.Betimleyici Anlatım ( Tasvir Etme)- Sıfat ( Ön Ad)

3.Çoşku ve Heyecana Bağlı ( Lirik) Anlatım-Zamir

4.Destansı ( Epik) Anlatım-Fiil(Eylem)-Fiilimsi(Eylemsi)

5.Emredici Anlatım-Yapıları Bakımından Fiiller ( Eylemler )

6.Öğretici Anlatım – Zarf ( Belirteç)

7.Açıklayıcı Anlatım – Zarf ( Belirteç)

8.Tartışmacı Anlatım – Zarf ( Belirteç)

9.Kanıtlayıcı Anlatım – Zarf ( Belirteç)

10.Düşsel Anlatım ( Fantastik )- Edat ( İlgeç)

11.Gelecekten Söz Eden Anlatım – Bağlaç

12.Söyleşmeye Bağlı Anlatım ( Diyalog)-Ünlem

13.Mizahi Anlatım - Ünlem

 

 

LİSE 3

 

1.ÜNİTE :


Metinlerin Sınıflandırılması

 

2.ÜNİTE :

Öğretici Metinler

1.Mektup

2. Günlük

3. Anı

4. Biyografi , Otobiyografi

5 . Gezi Yazısı

6. Sohbet

7. Haber Yazıları

8. Fıkra

9. Deneme

10. Makale

11. Eleştiri

 

3.ÜNİTE:

Sözlü Anlatım

1. Röportaj

2. Mülakat

3. Söylev


Kitabın adı : Dil ve Anlatım 11.sınıf Ders Kitabı

Kitabın yazarları : Lütfi Ergül, Mediha Acar, Naim Başkaya , Halil Özmen,  Ayhan Tergip, Mercan Bilgen, A. Hakan Alptekin

 

 

LİSE 4

1. ÜNİTE

SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

 

2. ÜNİTE

SANAT METİNLERİ

Şiir

Fabl

Masal

Hikaye

Roman

 

3.ÜNİTE

SÖZLÜ ANLATIM

Konferans

Açık Oturum

Sempozyum

Forum

Münazara

 

4.ÜNİTE

BİLİMSEL YAZILAR