İSTANBUL ÖZEL SAINT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

2020-2021

OKUL İÇ YÖNETMELİĞİ

 1. Öğrenciler "Kıyafet İç Yönetmeliği'ne uygun davranırlar.
 2. Öğrenciler, sorulduğunda öğrenci kimlik kartlarını güvenlik görevlilerine gösterirler.
 3. Ders saatleri dışında sınıflar kilitlenir.
 4. Öğrenciler kendi bahçelerinde teneffüs yaparlar, diğer bahçeye veya kantine geçmezler.
 5. Öğrenciler teneffüs dışında, ders aralarında sınıftan çıkmazlar.
 6. Okula geç kalan öğrenciler, giriş kâğıdını ilgili Müdür Yardımcısı'ndan alarak sınıfa girerler. Yönetmelik gereği, 5 kez geç kalan öğrencinin devamsızlığına dönem sonunda yarım gün eklenir. 
 7. Öğrenci okuldan çıkamaz ancak geçerli bir mazereti olan öğrenci velisi tarafından imzalanmış bir dilekçeyi sorumlu öğrenciye sabah en geç 8.20’ye kadar vermek ve “Çıkış kağıdını” ilgili müdür yardımcısından almak şartıyla çıkabilir.
 8. Okulda rahatsızlanan öğrenci öğretmeninden alacağı sevk kâğıdıyla revire gönderilir. Okul doktorunun veya hemşiresinin kararıyla veli refakatinde evine gönderilir.
 9. Yazılı sınava girmeyen öğrencinin özrü 5 iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir. Özrünü zamanında bildirmeyen veya özrü okul müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen öğrenci, bu sınavdan sıfır alır. Özrü kabul edilen öğrenci Müdür Yardımcısından alacağı izin belgesiyle öğretmenine başvurur ve öğretmenin uygun göreceği başka bir tarihte telâfi sınavına girer. Telâfi sınavına girmeyen öğrenci her ne sebeple olursa olsun kesinlikle ikinci bir telâfi sınavına alınmaz.
 10. Yazılı yoklamalarda ders bitiminden önce sınıftan çıkılmaz. Dersin bitimine kadar öğretmenin sorumluluğu altında sınıfta kalırlar.
 11. Yazılı yoklamalarda boş kâğıt veren öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.
 12. Öğrenciler sınıfları, koridorları ve bahçeleri temiz tutarlar. Etüt, koridor ve sınıflara yiyecek ve içecekle girmezler ve bunları tüketmezler. Okul eşyasının korunmasında titiz davranırlar. Okul eşyasına bile bile zarar veren öğrenciler Disiplin Kurulu'na sevk edilirler ayrıca verdikleri zarar kendilerine ödetilir
 13. Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine, personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı davranırlar. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınırlar.
 14. Öğrencilerin okulda sigara içmeleri yasaktır.
 15. Öğrenciler okul içinde bağırmazlar, ıslık çalmazlar, gürültü yapmazlar.
 16. Öğrenciler idarenin yazılı izni olmadan, okulun adını hiçbir kültürel, sportif veya ticarî etkinlikte kullanamazlar.
 17. Öğrenciler, ders esnasında, bağlı oldukları Müdür Yardımcısının iznini almadan başka bir sınıfa giremezler, kişisel duyurular için sınıf tahtasını  kullanmazlar, afiş asmazlar. Tüm duyurular için müdür yardımcısının onayını isterler.
 18. Öğrenciler okula büyük paralar ve değerli eşyalar getirmezler. Getirdikleri takdirde Müdür Yardımcısına teslim ederler ve okuldan çıkarken geri alırlar. Aksi halde Okul İdaresi hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 19. Öğrenciler okulda cep telefonu kullanamazlar. Okula cep telefonu getiren öğrenci telefonunu sabah ilk ders sınıftaki kilitli dolaba koyar ve son ders bitiminde geri alır. Bu kurala uymayan öğrencinin telefonuna idare tarafından 1 ay, tekrarı halinde 3 ay süreyle el konur.
 20. Servis kullanan öğrenciler okula gelirken araçtan okul bahçesinde inerler ve eve dönerken araca okul bahçesinde binerler. Bu kuralın uygulanmasında tüm sorumluluk veliye aittir.