11 TM SOSYOLOJİ:

1. ÜNİTE: Sosyolojiye Giriş

- Sosyolojiyi Tanıyalım
- Toplumu Oluşturan Öğeler

- Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişimi
- Sosyolojik Araştırmalarda Kullanılan Yöntemler
- Türk Sosyologlarının Sosyolojiye Katkıları

2. ÜNİTE: Birey ve Toplum

- Sosyalleşmenin Anlamı ve Unsurları
- Bireyin Sosyalleşme Serüveni ve Sosyalleşmenin Toplumsal İlişkiler Açısından Önemi
- Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık
- Toplumsal Değer ve Normlar, Toplumsal Kontrol, Toplumsal Sapma
- Hak ve Görevlerimiz

3. ÜNİTE: Toplumsal Yapı

- Toplumsal Yapı ve Unsurları
- Toplumsal Etkileşim Biçimleri
- Toplumsal Tabakalaşma Ve Toplumsal Hareketlilik

4. ÜNİTE: Toplumsal Değişme ve Gelişme

- Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler

- Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları, Modernleşme ve Küreselleşme
- Toplumsal Gelişme ve Öğeleri

- Çözülmenin Nedenleri ve Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler

5. ÜNİTE: Toplum ve Kültür
- Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler
- Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları, Modernleşme ve Küreselleşme
- Toplumsal Gelişme ve Öğeleri
- Toplumsal Çözülmenin Nedenleri ve Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler
- Kültürel Tutumlar ve Türk-İslam Kültürü

6. ÜNİTE: Toplumsal Kurumlar
- Kurum kavramı ve Kurumların İşlevleri
- Aile Kurumu, Boşanma ve Ailenin Sürekliliği, Aile Modelleri ve Akrabalık İlişkileri
- Toplumsal Hayatta ve Atatürkçülükte Kadının Önemi
- Eğitim Kurumu, Önemi ve İşlevleri, Atatürk ve Eğitim
- Din Kurumu, İşlevleri ve Önemi
- Din ve Laiklik, Atatürk ve Laiklik
- Ekonomi Kurumu ve Temel Öğeleri
- Ekonomik Sistemler
- Siyaset Kurumu, Siyasal Yönetim Biçimleri ve Atatürkçülük