Ünite I : Mantık

 

 1. Mantığın Konusu

 2. Mantığın Tarihçesi

 

Ünite II : Klasik Mantık (Aristo Mantığı)

 

 1. Kavram ve Terim

 2. Tanım

 3. Önerme

 4. Kıyas

 

Ünite III : Modern Mantık (Sembolik Mantık)

 

 • Önermeler Mantığı

  1. Önerme Eklemleri ve Doğruluk Çizelgeleri

  2. Matık Değişmezleri – Tutarlılık, Geçerlilik, Eşdeğerlik Denetlemeleri

  3. Çözümleyici Çizelge ile Tutarlılık, Geçerlilik ve Eşdeğerlik Denetlemeleri