İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

2021-2022 Öğretim Yılı 

Kayıt çekme işlemi

Güncelleme : 16 Haziran 2021

 

Kimler kayıt çekebilir?

1) Kesin kayıt anında "veli" olarak belirtilen kişi,

2) Kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren noter onaylı vekalet belgesi olan yetkili kişi. 

 

Kayıt çekmek için okula gelmek zorunlu mudur?

Evet, kayıt çekmek için okula gelmek ve belgeleri ıslak imza karşılığında teslim almak zorunludur. (E-posta ile veya telefonla kayıt çekilemez.)

 

Kayıt çekmek için hangi belgeler gereklidir?

Veli veya yetkili kişinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi veya Nüfus idaresinden alınan nüfus cüzdanı örneği veya pasaportu ve sunulan belgenin fotokopisi gereklidir ve yeterlidir. 

 

Kayıt nasıl çekilir?

Kayıt çekmek isteyen veli veya yetkili kişi kayıt çekme dilekçesini doldurur, imzalar ve kimlik belgesiyle birlikte okuldaki kayıt görevlisine başvurur. Ödeme belgesini ve diğer belgelerini teslim alır. 

 

Kayıt çekme dilekçesine nasıl ulaşılır?

Kayıt çekme dilekçesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Öğretim yılı başlamadan kayıt çekildiğinde yatırılan peşinattan ne kadar kesinti yapılır?

Öğretim yılı başlamadan kayıt çekildiğinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Ücretlerin İadesi" başlığının ilgili maddesi uygulanarak yıllık ücretin yüzde 10'u kadar bir kesinti yapılır. 

 

Öğretim yılı başladıktan sonra kayıt çekildiğinde yatırılan peşinattan ne kadar kesinti yapılır?

Öğretim yılı başladıktan sonra kayıt çekildiğinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Ücretlerin İadesi" başlığının ilgili maddesi uygulanarak yıllık ücretin yüzde 10'u ile öğrencinin öğrenim gördüğü günlerin toplam 180 güne oranlanmasına göre hesaplanan miktar kadar bir kesinti yapılır.

 

Peşin ödeme indirimi ile kayıt yapılıp kayıt çekildiğinde yatırılan peşinattan yapılan kesinti miktarı değişir mi?

Hayır, değişmez. Kesinti indirimsiz öğrenim ücreti üzerinden yapılır.

 

Telefon numaraları

Danışma : +90 216 4145260