İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
2019-2020 Öğretim Yılı 

Kayıt çekme işlemi
Güncelleme : 08 Nisan 2019

 

Kimler kayıt çekebilir?

1) Kesin kayıt anında "veli" olarak belirtilen kişi,

2) Noter onaylı (kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren) vekalet belgesi olan bir yetkili. 

 

Kayıt çekmek için hangi belgeler gereklidir?

Veli veya yetkili kişinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi veya Nüfus idaresinden alınan nüfus cüzdanı örneği veya pasaportu ve sunulan belgenin fotokopisi gereklidir ve yeterlidir. 

 

Kayıt nasıl çekilir?

Kayıt çekmek isteyen veli veya yetkili kişi kayıt çekme dilekçesini doldurur, imzalar ve kimlik belgesiyle birlikte kayıt görevlisine başvurur. Ödeme belgesini ve diğer belgelerini teslim alır. Ödeme belgesiyle birlikte iadenin yapılacağı bankanın ismini ve iban numarasını muhasebeye iletir. (Ücret iadesi sadece ödemeyi yapan kişinin adına yapılır.)

 

Kayıt çekme dilekçesine nasıl ulaşılır?

Kayıt çekme dilekçesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Kayıt çekmek için okula gelmek zorunlu mudur?

Evet, kayıt çekmek için okula gelmek ve belgeleri ıslak imza karşılığında teslim almak zorunludur. (E-posta ile kayıt çekilemez.)

 

Öğretim yılı başlamadan kayıt çekildiğinde yatırılan peşinattan ne kadar kesinti yapılır?

Öğretim yılı başlamadan kayıt çekildiğinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Ücretlerin İadesi" başlığının ilgili maddesi uygulanarak yıllık ücretin yüzde 10'u kadar bir kesinti yapılır. 

 

Öğretim yılı başladıktan sonra kayıt çekildiğinde yatırılan peşinattan ne kadar kesinti yapılır?

Öğretim yılı başladıktan sonra kayıt çekildiğinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Ücretlerin İadesi" başlığının ilgili maddesi uygulanarak yıllık ücretin yüzde 10'u ile öğrencinin öğrenim gördüğü günlerin toplam 180 güne oranlanmasına göre hesaplanan miktar kadar bir kesinti yapılır.

 

 

Telefon numaraları

Sekreterlik : +90 216 3361728

Danışma : +90 216 4145260