İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
2019-2020 Öğretim Yılı

Güncelleme : 02 Temmuz 2019

 

Kesin kayıt için gereken belgeler

  • LGS merkezî sınav puanlarını gösteren E-okul ve internet sayfaları (Okul onayı zorunlu değildir, bilgilerin net okunur olması yeterlidir.),
  • Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi veya Nüfus idaresinden alınan nüfus cüzdanı örneği veya pasaportu ve bu belgelerden birinin fotokopisi (Fotoğraflı olması zorunlu değildir.),
  • Ebeveynlerin nüfus cüzdanları veya noter tasdikli fotokopileri veya Nüfus İdaresinden alınan nüfus cüzdanı örnekleri veya pasaportları ve sunulan belgenin fotokopisi (2009 yılından itibaren MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.),
  • Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet kararı ve fotokopisi, (Nüfus Aile Kayıt Tablosunu kabul edemiyoruz çünkü boşanmadan sonra velayet değişikliği için ebeveynlerden biri dava açmış ise ve bu esnada verilmiş bir tedbir kararı varsa bunu tabloda göremiyoruz.)
  • Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı (kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren) vekalet belgesi ve fotokopisi,
  • Öğrencinin son zamanlarda çekilmiş ve arkasına öğrencinin ismi soyadı yazılmış 6 vesikalık fotoğrafı,
  • Kan grubu kartı (Nüfus cüzdanında belirtilmişse gerekli değildir. Bu belge daha sonra da teslim edilebilir.),
  • Öğrenim ücretinin bankaya yatırıldığını gösteren ödeme belgesi,
  • Banka ile yapılacak kredili sistem sözleşmesi. (Banka tarafından temin edilir. Kayıt yaptırmak üzere bir başka okul bekleniyorsa bu işlem daha sonra yapılabilir.)

 

Not
Hızlı işlem yapabilmemiz için lütfen istenen fotokopileri okula gelmeden önce hazır ediniz. Kayıt işlemlerini yavaşlatmamak için okul içinde fotokopi hizmeti verilmemektedir.