İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

2020-2021 Öğretim Yılı

Güncelleme : 22 Temmuz 2020

 

Kesin kayıt için hazırlanması gereken belgeler

- Merkezi Sınav Puanını gösteren E-okul ve internet sayfaları, (Okul onayı zorunlu değildir, bilgilerin net okunur olması yeterlidir.),
- Öğrencinin son zamanlarda çekilmiş ve arkasına öğrencinin ismi soyadı yazılmış 2 vesikalık fotoğrafı,
- Öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi veya Nüfus idaresinden alınan nüfus cüzdanı örneği, E-devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği veya pasaportun fotokopisi (Fotoğraflı olması zorunlu değildir. 2009 yılından itibaren MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.,
- Ebeveynlerin nüfus cüzdanlarının noter tasdikli fotokopileri veya Nüfus İdaresinden alınan nüfus cüzdanı örnekleri veya pasaportlarının fotokopisi (2009 yılından itibaren MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.),
- Kan grubu analiz kartı (Nüfus cüzdanında belirtilmişse gerekli değildir. Bu belge daha sonra da teslim edilebilir.),
- Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet kararı ve fotokopisi, (Nüfus Aile Kayıt Tablosunu, boşanmadan sonra velayet değişikliği için ebeveynlerden biri dava açmış ise ve bu esnada verilmiş bir tedbir kararı varsa bu bilgi tabloda görülemediği için kabul edilmemektedir.),
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi, (Vekalet belgesinin aslı görülür, fotokopisi alınır.)
- Öğrenim ücretinin bankaya yatırıldığını gösteren ödeme belgesi.

 

Kesin kayıt için yazdırılması ve ıslak imza ile (lütfen mavi mürekkep kullanınız) imzalanması gereken belgeler

1) Aydınlatma Yükümlülüğü belgesi (KVKK), 
2) Kesin kayıt için Veri/Bilgi işleme izni (KVKK),  
3) Öğrenci kayıt sözleşmesi,
4) Öğrenim ücreti bildirim belgesi,
5) Anadolu Lisesi Tercih Kısıtlaması belgesi,
MEB Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunun 1.3 maddesi, ç fıkrası şöyledir : "Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacaktır."
6) Sağlık Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (KVKK), 
7) Covid-19 Bilgilendirme Formu ve Taahhütname. 
Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için MEB tarafından istenmektedir.