2. Ortak Sınavlar / Examens communs 2

26.12.2019 - 03.01.2020


Hazırlık / Pré-lycée

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Ders Ders Ders Ders Ders
2 Ders Ders Ders Ders Ders
3 Ders Ders Etüt Etüt Ders
4 Ders Ders Fransızca I Matematik Ders
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Fen TDE Fransızca II Bilgisayar Bilim. İngilizce


9

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt İngilizce Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Biyoloji Coğrafya Fransızca Kimya Fizik
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Matematik Sağlık Bilgisi Din K. ve Ah. Bilg. TDE Tarih


10

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Biyoloji Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 TDE Matematik Fransızca Fizik Tarih
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Coğrafya Felsefe Din K. ve Ah. Bilg. İngilizce Kimya

11 A, 11 B, 11 C, 11D, 11 E

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 TDE Matematik Fransızca Kimya Fizik
5 Ders Etüt Ders Etüt Ders
6 Biyoloji Tarih Din K. ve Ahlak B. İngilizce Felsefe


11 F, 11 G

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 TDE Matematik Fransızca Seçmeli TDE Coğrafya
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Sosyoloji Tarih Din K ve Ahlak B. İngilizce Felsefe


12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Matematik Kimya Fransızca Biyoloji Fizik
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Etüt TDE Din K ve Ahlak B. İngilizce TC İnk ve Ata.


12 F, 12 G, 12 H

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Matematik TDE Seç Fransızca Coğrafya Mantık
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Etüt TDE Din K ve Ahlak B. İngilizce TC İnk ve Ata.


12 H

  26.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 02.01.2020 03.01.2020
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Psikoloji Etüt Etüt Etüt ÇTDT
3 Etüt Etüt Fransızca Etüt Etüt
4 Felsefe TDE Seç Fransızca Coğrafya Mantık
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Etüt TDE Din K ve Ahlak B. İngilizce TC İnk ve Ata.