2. Telafi sınavları / Examens de rattrapage 2

14.06.2021 - 18.06.2021

 

Hz / PL

  14.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 18.06.2021  
   

İngilizce

09:00-09:40

 

Fransızca 1 

09:00-09:40

 

Biyoloji

09:00-09:40

 

Matematik

09:00-09:40

 
   

TDE

10:00-10:40

 

Fransızca 2

10:00-10:40

 

Bilgisayar

10:00-10:40

 

Fizik/Kimya

10:00-10:40

 
           

9

  14.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021  18.06.2021
   

Kimya 

09:00-09:40

 

Biyoloji

09:00-09:40

Fransızca

09:00-10:20

 

Fizik

09:00-09:40

 

Matematik

09:00-09:40

   

Coğrafya

10:00-10:40

 

İngilizce

10:00-10:40

 

Sağlık Bilg.

10:40-11:20

 

Tarih

10:00-10:40

 

TDE

10:00-10:40

   

    Din K. ve Ah. Bi. 

       11:00-11:40

       

10

  14.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021  18.06.2021
   

Matematik

09:00-09:40

 

TDE

09:00-09:40

 

Fransızca

09:00-10:20

 

Tarih

09:00-09:40


 

İngilizce

09:00-09:40

   

Felsefe

10:00-10:40

 

Kimya

10:00-10:40

 

Din K. ve Ahl. B.

10:40-11:20

 

Fizik

10:00-10:40

 

Biyoloji

10:00-10:40

 

 

          Coğrafya

        11:00-11:40

       

11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E,

  14.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021  18.06.2021
   

Biyoloji

09:00-09:40

 

Matematik

09:00-09:40

 

Fransızca

09:00-10:20

 

Kimya

09:00-09:40

 

Fizik

09:00-09:40

   

Felsefe

10:00-10:40

 

Tarih

10:00-10:40

 

Din K. Ve Ahlak B.

10:40-11:20

 

TDE

10:00-10:40

 

Ingilizce

10:00-10:40

           

11 F, 11 G

  14.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 17.06.2021  18.06.2021
         

Sosyoloji

09:00-09:40

 
         

TDE

10:00-10:40

 
           

12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E

  12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021  16.04.2021
 

 9.00 - 9.40

Matematik

 9.00 - 9.40

Kimya

 9.00 - 10.20

Fransızca

 9.00 - 9.40

Fizik

 9.00 - 9.40

Biyoloji

     

 10.00 - 10.40

İngilizce

 11.00 - 11.40

Din K ve  Ahlak B. 

 10.00 - 10.40

TDE

10.00- 10.40

TC İnk T

           

12 F, 12 G, 12H

  12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021  16.04.2021
 

 9.00 - 9.40

Matematik

 9.00 - 9.40

Seç TDE

 

 9.00 - 10.20

Fransızca

 9.00 - 9.40

Coğrafya

 9.00 - 9.40

Mantık

   

 10.00 - 10.40

İngilizce

 

11.00 - 11.40

Din K ve  Ahlak B. 

 10.00 - 10.40

TDE

10.00- 10.40

TC İnk T.

           

12 İ

  12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021  16.04.2021
   

 9.00 - 9.40

Seç TDE

 

 9.00 - 10.20

Fransızca

 9.00 - 9.40

Coğrafya

 9.00 - 9.40

Mantık

     

 10.00 - 10.40

İngilizce

 

11.00 - 11.40

Din K ve  Ahlak B. 

 10.00 - 10.40

TDE

10.00- 10.40

TC İnk T.