Ek Ortak Sınavlar 1 (Kurtarma Sınavları 1)
11.01.2018, 12.01.2018 

Yazılı sınavlar ve değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler dönem sonundaki ek ortak sınava (kurtarma) katılmak zorundadırlar.

 Ders
saati
Seviye  11.01.2018 12.01.2018
2 Hz    Bilgisayar/Matematik
 9    
10    
11    
12    
3 Hz    Fransızca I
 9    
10    
11    
12

 

 
4 Hz    Fransızca II/Fen Bilgisi
 9    
10    
11    
12    
5 Hz    
 9    
10    
11    
12    
6 Hz    
 9    
10    
11    
12