EKİM

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.
Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.
12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.
Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapılmaya devam edildi.
10. Sınıf öğrencilerine “Kendini Değerlendirme Envanteri” uygulandı.
Hz. Sınıfı öğrencilerine “Öğrenme Stilleri Testi” uygulandı.
06 Ekim 2020 Salı 09.45-10.10 saatleri arasında zoom üzerinden 11. sınıf öğrencilerine “İngiltere’de Üniversite Öğrenimi” sunumu gerçekleştirildi.
06 Ekim 2020 Salı 16.00-17.00 saatleri arasında zoom üzerinden 11. ve 12. sınıf velilerine “Campus France” sunumu gerçekleştirildi.
13 Ekim 2020 Salı 09.45-10.10 saatleri arasında zoom üzerinden 11. sınıf öğrencilerine “Hollanda’da Üniversite Eğitimi” sunumu gerçekleştirildi.
15 Ekim 2020 Perşembe 17.00-18.00 saatleri arasında zoom üzerinden 10. sınıf velileri ile gerçekleştirilen toplantıda “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.
19 Ekim 2020 Pazartesi 10.10-10.40 saatleri arasında zoom üzerinden 12. sınıf öğrencilerine “Üniversite Sınav Sistemi” sunumu gerçekleştirildi.
19 Ekim 2020 Pazartesi 13.30-14.30 saatleri arasında zoom üzerinden 10. sınıf öğrenci ve velilerine “ABD, Kanada ve Hollanda’da Üniversite Eğitimi” sunumu gerçekleştirildi.
20 Ekim 2020 Salı 13.30-14.30 saatleri arasında zoom üzerinden 10. sınıf öğrencileri ve velilerine “İngiltere’de Üniversite Öğrenimi” sunumu gerçekleştirildi.
22 Ekim 2020 Perşembe 13.30-14.30 saatleri arasında zoom üzerinden 10. sınıf öğrenci ve velilerine “Campus France” sunumu gerçekleştirildi.
23 Ekim 2020 Cuma hazırlık sınıflarına rehberlik saatlerinde "Verimli Ders Çalışma" konulu sunum gerçekleştirildi. Sunum sonunda öğrencilerle hazırlanan kitapçık paylaşıldı.
26 Ekim 2020 Pazartesi 09.45-10.10 saatleri arasında zoom üzerinden 12. sınıf öğrencilerine “INSA Tanıtımı” gerçekleştirildi.
28 Ekim 2020 Çarşamba 10. sınıflara rehberlik saatlerinde "Üniversite Sistemi" konulu sunum gerçekleştirildi.
 

Eylül

Öğrenci tanıma fişi, veli tanıma formu tüm sınıflarda uygulandı.
Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.
Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.
12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.
Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapıldı.
Öğrenci, öğretmen ve velilerimize MEB’in talep ettiği RİBA formları uygulanmış sonuçları RAM’a gönderilmiştir.
14 Eylül 2020 Pazartesi 10.25-11.05 saatleri arasında zoom üzerinden 12. sınıf öğrencilerine “Campus France” sunumu gerçekleştirildi.
15 Eylül 2020 Salı 10.25-11.05 saatleri arasında zoom üzerinden 11. sınıf öğrencilerine “Campus France” sunumu gerçekleştirildi.
21-25 Eylül 2020 hazırlık sınıflarına rehberlik saatlerinde "Psikolojik Sağlamlık" konulu sunum gerçekleştirildi.
22 Eylül Salı 17.00-18.00 saatleri arasında zoom üzerinden 11. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.
28 Eylül 2020 Pazartesi 17.30-19.00 saatleri arasında zoom üzerinden Prof Dr. Acar Baltaş tarafından “Özyeterliliği Yüksek Çocuklar Yetiştirmek” konulu webinar gerçekleştirildi.
29 Eylül 2020 Salı 09.45-10.15 saatleri arasında zoom üzerinden 11. sınıf öğrencilerine “İngiltere’de Üniversite Öğrenimi” sunumu gerçekleştirildi.