LİSE 1

 

.Güzel Sanatlar ve Edebiyat

.Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler ( Şiir)

.Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

.Öğretici Metinler

 

 

LİSE 2

 

 

1.TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
.Edebiyat-Tarih İlişkisi

.Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

2.DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

.Destan Dönemi .Sözlü Edebiyat .Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler .Olay Çevresinde Oluşan Metinler Yazılı Edebiyat 
3.İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI .11.ve12. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü .İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri .Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri .Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler .Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler .Öğretici Metinler .15.Yüzyıldan 19. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

.Divan Şiiri

Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Dini-Tasavvufi Türk Şiiri

.Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Öğretici Metinler

 

 

 

LİSE 3

 

1. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

Yenileşme Dönemi

 

2. ÜNİTE : TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI

Tanzimat Edebiyatının oluşumu

Öğretici Metinler

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

*Roman

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

*Tiyatro

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

 

3. ÜNİTE :SERVETİFÜNÜN EDEBİYATI TOPLULUĞU

Servetifünün Edebiyatının Oluşumu

Öğretici Metinler

*Edebi Tenkit

*Gezi Yazısı

*Hatıra

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ve Mensur Şiir

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

*Hikaye

*Roman

Servetifünün Edebiyatının Genel Özellikleri

 

FECRİATİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Fecriati Şiiri

 

4. ÜNİTE: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Öğretici Metinler

*Makale

*Fıkra

*Sohbet

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Saf (Öz) Şiir

Manzum Öykü

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Hikaye

Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

 

 

 

LİSE 4

 

1.ÜNİTE:CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-....)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

 

2.ÜNİTE:CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

Öğretici Metin Örnekleri

1.Deneme

2.Makale

3.Gezi Yazısı

4.Hatıra

5.Fıkra

 

3.ÜNİTE:CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN

METİNLER (ŞİİR)

 

1.Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

2.Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

3.Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

4.Garip Hareketi

5.Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

6.İkinci Yeni Şiiri

7.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri

8.1980 Sonrası Şiir

9.Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

 

4.ÜNİTE:CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

1. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler(Hikaye-Roman)

  * Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

  * Toplumcu Gerçekçi Eserler

  * Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

  * Modernizmi Esas Alan Eserler

  2. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro Metinleri)

  3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri