2020 mezunları - Lise 3 not dağılımı

Dersler Öğrenci Sayısı Puan Ortalaması
BEDEN EĞİTİMİ 180 99,45
BİYOLOJİ (Seçmeli) 129 91,21
COĞRAFYA 51 90,84
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 174 91,11
FELSEFE 180 91,11
FİZİK (Seçmeli) 129 87,94
FRANSIZCA 180 84,91
MÜZİK 180 100,00
İNGİLİZCE 180 88,13
KİMYA 129 89,85
MATEMATİK 180 88,79
SOSYOLOJİ 51 93,85
TARİH 180 85,57
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 180 90,99