2022 mezunları - Lise 4 not dağılımı

 

Dersler / Notlar

Öğrenci sayısı

Not ortalaması

Puan ortalaması

Türk Dili ve Edebiyatı

173

4,73 88,90

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

 170

4,99   98,01

TC İnkılâp Tarihi

 173

 4,98  96,82

Mantık

59

 4,66  88,96

Matematik

 169

 4,76  90,94

Fizik

 114

 4,85  90,43

Kimya

114 

 4,64  87,38

Biyoloji

 114

 4,50  84,66

Fransızca

 173

 4,38  83,60

İngilizce

 173

 4,90  92,93

Beden Eğitimi

 173

 4,68  88,41

Görsel Sanatlar

 173

 5,00  98,65

Coğrafya

 59

 4,81  91,30

Psikoloji

 4

 4,00  83,95

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

4

5,00 96,20

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

4

5,00 95,20