İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 

Palmes Académiques alan öğretmenler
(Akademi Palmiyeleri)

Palmes Académiques (Akademi Palmiyeleri) 17 Mart 1808'de İmparatorluk kanunu olarak kabûl edildi ve bir çok değişikliğe uğradı. 4 Ekim 1955'te yapılan son değişiklikle Palmes Académiques üç dereceye bölündü : chevalier, officier, commandeur. Tüm bu dereceler Fransa Millî Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla üniversitelerde veya öğretim alanında etkin çalışmalar yapan veya eserlerin yazılmasında ya da meslekî alanda katkıda bulunan kişilere verilmektedir. "Officier" derecesi için - özel durumlar dışında - bir önceki derecede en az 5 yılı doldurmuş olmak gerekir.

Derece verilmesi ve derece arttırılması kanunlar yoluyla yapılır.

 

Sevim ÖZKUT - 17.12.1986

Öğretmenlik bilgileri

Ali Rıza YALT - 21.07.1987

Öğretmenlik bilgileri

Hayrettin BATUR - 28.07.1989

Öğretmenlik bilgileri

Serçin DİVANLIOĞLU - 03.09.1998

Öğretmenlik bilgileri

İsak ABUDARAM - 21.02.2001

Öğretmenlik bilgileri

Jean-Michel TRICART - 15.09.2006

Öğretmenlik bilgileri

Mişel TAGAN - 29.10.2015

Öğretmenlik bilgileri

Paul GEORGES - 14.07.2021 

Öğretmenlik bilgileri