İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
2022-2023 Öğretim Yılı

Güvenlik Görevlileri 

Deniz AKTAŞ

2004

Fatih AYAN

2018

Yavuz DİNÇ

2018

Mehmet Ali İNCESU

2010

Numan KARASOY

2004

Hüseyin ÜNVER

2011

Emra YANTUT

2022