Atatürk'ün özdeyişleri 

 

 • Ne mutlu "Türküm" diyene.

 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

 • Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

 • Yurtta sulh, cihanda sulh.

 • Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

 • Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

 • Doğruyu söylemekten korkmayınız.

 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

 • Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

 • Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

 • Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir.

 • Egemenlik verilmez, alınır.

 • Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

 • Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

 • Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

 • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

 • San'atsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

 • Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.

 • Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.

 • Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.

 • Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.

 • Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

 • Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

 • Türk, öğün, çalış, güven.

 • Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflık vardır, Cumhuriyet taraflığı.

 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

 • Çanakkale geçilmez !