İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 

Şeref Tablosu (Prix  d'Honneur)

 

Önceden çeşitli koridorlarda sergilenmekte olan şeref tabloları bir araya toplanmış ve idare koridorunda sergilenmeye başlanmıştır. Bu tablolarda;

2013-2014 öğretim yılına kadar

a) iki dönem takdir veya

b) bir dönem takdir, bir dönem teşekkür alan öğrenciler yayınlanmıştır.

 

2013-2014 öğretim yılında

iki dönem takdir alan öğrenciler yayınlanmıştır.

 

2014-2015 öğretim yılından itibaren

sınıf 1.  ve 2.leri yayınlanmaktadır.