İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 

2022-2023 Öğretim Yılı

Öğrencileri ilgilendiren yönetmelikler ve sözleşmeler

Okul iç yönetmeliği
İç yönetmelik

Okul iç yönetmeliği

Öğrencilerin giyecekleri kıyafetler hakkında
Öğrenci kıyafet
iç yönetmeliği
Öğrencilerin giyecekleri kıyafetler hakkında

Tablet ve Medya sözleşmesi
Medya kullanım sözleşmesi

Medya kullanımı hakkında bilinmesi gerekenler

Öğrencilerin, velîlerin ve okulun hak ve sorumlulukları
Öğrenci-Veli-Okul sözleşmesi
Öğrencilerin, velilerin ve okulun hak ve sorumlulukları

Bilişim Teknolojileri sözleşmesi
Bilişim Teknolojileri sözleşmesi

Teknolojiyi kullanırken bilinmesi gerekenler