İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 

2020-2021 Öğretim Yılı

Öğrencileri ilgilendiren iç yönetmelikler ve sözleşmeler

Okul iç yönetmeliği
İç yönetmelik

Okul iç yönetmeliği

Öğrencilerin giyecekleri kıyafetler hakkında
Öğrenci kıyafet
iç yönetmeliği
Öğrencilerin giyecekleri kıyafetler hakkında

Tablet ve Medya sözleşmesi
Medya kullanım sözleşmesi

Öğrencilerin medya kullanımı hakkında bilmeleri gereken noktalar

Öğrencilerin, velîlerin ve okulun hak ve sorumlulukları
Öğrenci-Velî-Okul sözleşmesi
Öğrencilerin, velîlerin ve okulun hak ve sorumlulukları

Bilişim Teknolojileri sözleşmesi
Bilişim Teknolojileri sözleşmesi

Öğrencilerin teknolojiyi kullanırken bilmeleri gereken noktalar