Öğrencilerin yönetmelikle ilgili soruları

Güncelleme : 04 Eylül 2018

Tüm öğrencileri ilgilendiren sorular

 • Sözlü sınav uygulaması var mı?
  Eskiden uygulanan tahtada bir ders boyunca süren sözlü sınav yok ama performans puanının bir kısmı öğretmenin sorduğu sorulara cevap vererek alınan puanlardan oluşacak (aktif katılım).

 • Performans puanı nelerden oluşur?
  Performans puanı derse hazırlık, quiz, derse aktif katılım (öğretmenin sorduğu sorulara cevap verme), sunum yapma ve dersle ilgili araştırma çalışmalarından oluşur.  (m 50/8)

 • Kaç performans çalışması yapılır? Kaç proje yapılır?
  Öğrenciler her dönemde tüm derslerden en az 1 performans çalışması yaparlar, her ders yılında en az 1 dersten proje hazırlarlar. (m 50/1)

 • Yazılı veli beyanı "özürlü" devamsızlıktan sayılır mı?
 • Evet (m 36/7) ama sınavlara katılamayan öğrencilerden doktor raporu istenir. (SJ iç yönetmeliği ve m 48/2)

 • Kaç gün devamsızlık yapabilirim?
  10 özürsüz, 20 özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık yapabilirsin. Toplam 30 günü aştığında devamsızlıktan kalırsın. (m 36/5)   

 • Yıl sonu derecem "Geçmez" (0 - 49 puan arası) ise o dersten başarılı olabilmek için Sorumluluk Sınavı'ndan kaç almalıyım?
  50 almalısın.

 • Yıl sonu derecem "Geçmez" (0 - 49 puan arası) iken Sorumluluk Sınavı'ndan 50 alsam yıl sonu başarı puanım kaç olur? Bu dersten geçer miyim?
  Yıl sonu başarı puanı yıl sonu puanın ile sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Ortalaman kaç olursa olsun sınavda 50 aldığın için bu dersten geçersin.
 • Yıl sonu puanı

  Sorumluluk sınavı puanı

  Ortalama

  Sonuç

  0

  50

  25

  Başarılı

  10

  50

  30

  Başarılı

  20

  50

  35

  Başarılı

  30

  50

  40

  Başarılı

  49

  50

  49,50

  Başarılı


 • Yazılı sınavda çoğunluk başarısız olursa sınav tekrar edilir mi?
  Evet, yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması halinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır. (m 47/3)

 • Sınav, performans, proje sonuçları ne kadar sürede duyurulur?
  Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.  (m 49/2)

 • Sınava mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci nasıl değerlendirilir?
  Ders puanı alanına G yazılır. Ortalama hesaplanırken değerlendirmeye katıldığı için sıfır almış gibi değerlendirilir.

 • Sınavda kopya çeken öğrenci nasıl değerlendirilir?
  Ders puanı alanına K yazılır. Ortalama hesaplanırken değerlendirmeye katıldığı için sıfır almış gibi değerlendirilir.

 • Bir dersten başarılı sayılmam için gereken koşullar nelerdir? 
  Bir dersten başarılı sayılman için puan ortalamanın en az 50 olması veya birinci dönem puanın ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.
  Örnek puan tablosu :
 • 1. dönem
  ortalaması

  2. dönem ortalaması

  Yıl sonu
  ortalaması

  Sonuç

  45

  50

  47,50

  Başarısız

  45

  55

  50

  Başarılı

  49

  50

  49,50

  Başarısız

  49

  51

  50

  Başarılı

  50

  50

  50

  Başarılı

  50

  49

  49,50

  Başarısız

  60

  40

  50

  Başarılı

  70

  30

  50

  Başarılı

  80

  20

  50

  Başarılı

  90

  10

  50

  Başarılı

  90

  9

  49,50

  Başarısız

  100

  0

  50

  Başarılı

  20

  70

  45

  Başarılı

  10

  70

  40

  Başarılı

  0

  69

  34,50

  Başarısız

  0

  70

  35

  Başarılı


 • Doğrudan sınıf geçmek (ortalama ile başarılı sayılmak) için yıl sonu puan ortalamam kaç olmalıdır?
  Doğrudan sınıf geçmek için yıl sonu puan ortalaman en az 50,00 olmalıdır. (m 57)

 • En fazla kaç dersten sorumlu geçebilirim?
  Bir sınıfta en fazla 3, toplamda en fazla 6 dersten sorumlu geçebilirsin. (m 58/1, Web sitesindeki sınıf geçme şemalarına bakmayı ihmal etme.)

 • Hazırlık’ta başarısız olan öğrenci ne yapmalıdır?
  Hazırlık’ta başarısız olan öğrenci okulun açıldığı hafta yapılacak yeterlilik sınavlarına girmeli, Fransızca ve Türkçe derslerinin her birinden 70 puan ile başarılı sayılmalıdır. (m 60/2)

 • Sorumluluk sınavları ne zaman ve kaç kez yapılacak?
  Birinci dönemin ilk haftasında, 2. dönemin ilk ve son haftalarında olmak üzere yılda 3 kez yapılacak. (m 58/2a)

 • Takdir ve teşekkür alabilmek için davranış puanı kaç olmalıdır?
  100 olmalıdır. Öğrenci kınama aldığında bile takdir ve teşekkür hakkını kaybeder. Eski yönetmelikte sadece uzaklaştırma cezası aldığında  takdir ve teşekkür hakkını kaybediyordu. (m 160/1a, 160/1b)

 • Takdir ve teşekkür alabilmek için devamsızlıkla ilgili bir koşul var mıdır?
  Evet, öğrencinin özürsüz devamsızlığı en fazla 5 gün olmalıdır. (m 160/1)

 • Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
  a) 8/11/1989 tarihli ve 20336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
  b) 5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
  c) 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
  d) 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
  e) 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

  

 

 

Sevgili SJ öğrencileri; burada cevabını bulamadığınız sorularınızı, sınıf belirterek ve durumunuzu
ayrıntılarıyla açıklayarak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine yazınız.

Sorunuzu göndermeden önce lütfen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ni
ve sınıfınıza ait yukarıdaki bilgileri 2 kere okuyunuz.