Nakil hakkında açıklamalar

Okulumuzda Hazırlık sınıfında nakil yoktur. Diğer seviyelerde kontenjan açığı oluştuğunda, Yönetim Kurulu oluşan açık için kayıt almaya karar verirse bu kararını web sitesinden duyurur ve başvuruları kabul eder.

Kontenjan açığı oluşması durumunda okulumuza ara sınıftan öğrenci nakil alınabilmesi için Kurum Yönetmeliği'ne Bakanlığın 21.05.2012 tarihli onayıyla eklenen ve "Öğrencinin hazırlık sınıfına kaydolduğu yıl sınavdan aldığı puan gitmek istediği okulun aynı yıl açıkladığı son taban puana eşit veya büyük olmalıdır" koşulunun yanısıra diğer bazı koşul ve belgelerin de sağlanması gerekir. Yıllara göre taban puanları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Öğrenci şu sınavlara alınır ve her birinden 100 üzerinden en az 50 puan alması istenir :
"Türk Dili ve Edebiyatı" yazılı ve sözlü (Lise 1, Lise 2, Lise 3, Lise 4 için)
"Fransızca" yazılı ve sözlü (Lise 1, Lise 2, Lise 3, Lise 4 için)
"Matematik" (Lise 1, Lise 2, Lise 3, Lise 4 için)

Öğretim yılı Taban puan
2021-2022 442.0000
2020-2021 456.0000
2019-2020 469.0000
2018-2019 414.5950
2017-2018 882.5000

 

a) Nakil taleplerinde il dışından gelenlerden istenen belgeler

- O ilde oturduğuna dair son 2 yıllık kanıt : kira kontratı veya eşdeğeri, (sadece 1 yıl olmuşsa o ile gidiş sebebi ve bu durumu doğrulayan belgeler),
- Aileye ait son 2 yıllık elektrik, su vb faturası (sadece 1 yıl olmuşsa o ile gidiş sebebi ve bu durumu doğrulayan belgeler),
- Öğrencinin tüm notlarının transkripti (ara karnelerin hepsi, devam çizelgesi),
- Başarı belgeleri (Takdir, Teşekkür, Onur Belgesi),
- Okumakta olduğu okula giriş puanını gösteren puan kartı,
- Okumakta olduğu okulun idaresinden alınacak disiplin durumunu belirten yeni tarihli belge,
- Anadolu yakasında oturduğunu belgeleyen yeni tarihli ikametgâh senedi (Anadolu yakasında oturmayanlar Avrupa yakasındaki okullara başvurmalıdır),
- Nakil isteme sebebini açıklayan velî dilekçesi ve bu sebebi doğrulayan yeni tarihli belgeler,
- Geliş sebebi ebeveynin iş değişikliği ise bu durumu doğrulayan belgeler.

Nakil dosyası 15 - 25 Ağustos tarihleri arasında sekreterliğe teslim edildikten sonra başvurulan seviyede açık kontenjan varsa ve puan koşulunu sağlıyorsa değerlendirmeye alınır. Kontenjan açığı olup olmadığı Eylül ayındaki sınavların (Sorumluluk ve Yeterlilik Sınavları) bitiminde belli olur. Nakil işlemi; açık kontenjan oranında, talepte bulunan ve tüm sınavlarda başarılı olan öğrencilerin başarı sıralamasına göre yapılır.

b) Nakil taleplerinde ülke dışından gelenlerden istenen belgeler

- O ülkede aileyle birlikte oturulduğuna dair kanıt (Konsolosluk'tan alınacak aile dökümü),
- Öğrencinin tüm notlarının transkripti (ara karnelerin hepsi, devam çizelgesi, varsa diploma),
- Başarı belgeleri (Takdir, Teşekkür, Onur Belgesi),
- Öğrenci Özel Okullar Sınavı'na girmişse puanını gösteren puan kartı,
- Millî Eğitim Bakanlığı'ndan veya Konsolosluk'tan alınan denklik belgesi,
- Anadolu yakasında oturduğunu belgeleyen yeni tarihli ikametgâh senedi (Anadolu yakasında oturmayanlar Avrupa yakasındaki okullara başvurmalıdır),
- Nakil isteme sebebini açıklayan velî dilekçesi ve bu sebebi doğrulayan yeni tarihli belgeler,
- Geliş sebebi ebeveynin iş değiştirmesi ise bu durumu doğrulayan yeni tarihli belgeler,

Nakil dosyası 15 - 25 Ağustos tarihleri arasında sekreterliğe teslim edildikten sonra başvurulan seviyede açık kontenjan varsa ve puan koşulunu sağlıyorsa ve öğrenci girdiği sınavlarda başarılı olursa nakil işlemi yapılır. Kontenjan açığı olup olmadığı ancak Eylül ayındaki sınavların (Sorumluluk ve Yeterlilik Sınavları) bitiminde belli olur. Nakil işlemi; açık kontenjan oranında, talepte bulunan ve tüm sınavlarda başarılı olan öğrencilerin başarı sıralamasına göre yapılır.

c) Nakil taleplerinde il içinden gelenlerden istenen belgeler

- Anadolu yakasında oturduğunu belgeleyen yeni tarihli ikametgâh senedi (Anadolu yakasında oturmayanlar Avrupa yakasındaki okullara başvurmalıdır),
- Öğrencinin tüm notlarının transkripti (ara karnelerin hepsi, devam çizelgesi),
- Başarı belgeleri (Takdir, Teşekkür, Onur Belgesi),
- Okumakta olduğu okula giriş puanını gösteren puan kartı,
- Okumakta olduğu okulun idaresinden alınacak disiplin durumunu belirten yeni tarihli belge,
- Nakil isteme sebebini açıklayan velî dilekçesi ve bu sebebi doğrulayan yeni tarihli belgeler,
- Adres değişikliği ve/veya nakil sebebi ebeveynin vefatıyla ilgili ise bu durumu doğrulayan yeni tarihli belgeler.

Nakil dosyası 15 - 25 Ağustos tarihleri arasında sekreterliğe teslim edildikten sonra başvurulan seviyede açık kontenjan varsa ve puan koşulunu sağlıyorsa değerlendirmeye alınır. Kontenjan açığı olup olmadığı Eylül ayındaki sınavların (Sorumluluk ve Yeterlilik Sınavları) bitiminde belli olur. Nakil işlemi; açık kontenjan oranında, talepte bulunan ve tüm sınavlarda başarılı olan öğrencilerin başarı sıralamasına göre yapılır.

Özel durumlar ve açıklamalar

- Öğrenci, sınıfını geçerek okulumuzdan ayrılmış ve AFS veya benzeri bir sistemle yurt dışına gitmişse dönüşte yurt dışında okuduğu yıla/yıllara ait transkriptine ve denklik belgesine bakılarak karar verilir, ayrıca sınav yapılmaz. Ancak öğrenci yurt dışındaki derslere not almadan (misafir öğrenci statüsünde) katılmışsa b fıkrasında belirtilen sınavlara girmek ve başarılı olmak zorundadır.

- Sınıfını geçmeden ayrılan ve yurtdışına giden öğrenci okula dönebilmek için denklik belgesi almalı ve yukarıda sayılan sınav koşullarını sağlamalıdır.

- Bir seviyede açık kontenjan varsa ve puan koşulunu sağlayan başvuru sayısı açık kontenjandan fazla ise "Türk Dili ve Edebiyatı", "Fransızca" ve "Matematik" derslerinden seviye belirleme sınavları yapılır. Sınavda en yüksek puan (veya not) alan öğrenciden başlanarak açık kontenjan kadar öğrenci kaydedilir.

- Bu sınavlar Millî Eğitim Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda okulun açılışından önceki hafta içinde yapılır.