Disiplin Kurulu

2017-2018 

Görev

İsim Soyadı

Başkan

Ender ÜSTÜNGEL

Üye

Gülnaz PEKİN HIŞIRCI

Üye

Metin ERGİN

Üye

Onur ERMAN

Üye

Şükran TOY

Yedek Üye

Berna SÖĞÜTLÜ

Yedek Üye

Özcan AKÇAKAYA

Velî temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi
(Onur Kurulu Başkan Yardımcısı)