Disiplin Kurulu

2018-2019 

Görev

İsim Soyadı

Başkan

Ender ÜSTÜNGEL

Üye

Gülnaz PEKİN HIŞIRCI

Üye

Metin ERGİN

Üye

Onur ERMAN

Üye

Şükran TOY

Yedek Üye

Özcan AKÇAKAYA

Yedek Üye

Peggy MOREL ÖZDEMİR

Velî temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi
(Onur Kurulu Başkan Yardımcısı)