Disiplin Kurulu

2011-2012

 

Görev

İsim Soyadı

Başkan

Ender ÜSTÜNGEL

Üye

Metin ERGİN

Üye

Güler KILIÇ

Üye

Onur ERMAN

Üye

Paul GEORGES

Yedek Üye

Gülnaz PEKİN HIŞIRCI

Yedek Üye

Mesude YILDIRIM

Velî temsilcisi

Sema TEKİN KOŞARGELİR

Öğrenci Temsilcisi
(Onur Kurulu Başkan Yardımcısı)

Ata ABATAY