Lasalle okulunun nitelikleri nelerdir ?

 • Her öğrenciye ayrı bir şahsiyet olarak saygı göstermek
  Bir Lasalle okulunun ilk karakteristiği her öğrenciye ayrı bir kişi olarak duyulan saygıdır. Frerler kendilerine bu sebeple bir frer ismi seçerler. Bu ismi seçerek birliğin önemini vurgulamak ve öğrencileriyle ağabey-kardeş ilişkisi kurmak istediklerini gösterirler. 

 • Topluluk ruhu
  Topluluk ruhu Lasalle okulunu sarmalıdır. Okulda görevli herkes - yönetici, öğretmen, personel, frer - okul topluluğunu oluşturan elemanlardır. Okulumuz gençlere kendi kültürlerini keşfetmede yardımcı olmalı ve aynı zamanda diğer kültürlerin zenginliklerinin de farkında olmalarını sağlamalıdır. 

 • Kalite
  Gerçek bir Lasalle okulu kaliteyi temsil eder. Öğrencilerinin yapısı ve yaşı ne olursa olsun okul kalitesi ile kendini belli etmelidir. Kültür, değerler ve inanç gençlerimizde "doğru"ya olan iştahı kabartmalıdır. 

 • Fakirlerle dayanışma
  Dayanışma, Enstitü'nün temel boyutlarından biridir, dolayısıyla bizim Lasalyen misyonlarımızdandır. Fakirlerle dayanışma Lasalle okulunun tesadüfi veya ikinci derecedeki bir boyutu değildir. 

 • Gayretli eğitimciler
  Lasalle okulu grup halinde yaratıcı ve yapıcı bir biçimde grup düzeninde çalışan uzman ve özverili eğitimcileri bir araya getirir. 

 • Saint Jean-Baptiste de La Salle'in fikirleri etrafındaki organizasyon
  Özetle, organizasyonumuz gençlerin veya büyüklerin ama özellikle fakirlerin eğitimi yoluyla kardeşlik yaratmaya çalışan kadın ve erkeklerden oluşmuş uluslararası bir topluluktur. 

 • Lasalle okulunun evrensel misyonu: Ağırlamak, Anlamak, Eşlik etmek, Eğitmek, Geliştirmek
  Frerleri ve laikleri gençlik sevgisiyle aynı çatı altında toplayan vakfın ilerlemekten başka çıkış yolu yoktur. Frerler, kendilerini gençlerin ve fakirlerin eğitimine devam ettiren maceranın garantörleri, öncüleri ve hizmetkârları olma arzusundadırlar. 

 

Tüm dünyada (2011 istatistikleri)

1.800 eğitim kurumu (okul veya eğitim merkezi)
11 bölgede gruplanmış 80 ülke
100'ü 3. dünyanın hizmetinde, 4782 frer
80.000 laik eğitimci
1.000.000'dan fazla öğrenci 

 

Türkiye'de

Saint-Joseph İstanbul, Saint-Joseph İzmir ve Saint-Michel olmak üzere 3 okul
149 eğitimci
1.825 öğrenci 

 

Fransa'da

140 eğitim kurumu
110.000 öğrenci
52 frer topluluğu
561 frer 

 

Okuma yazma ödülü

1990'da Lasalle Enstitüsü (Frerler Cemiyeti) "Uluslararası Okuma Yazma ödülü"'nü aldılar.

Bu okulların kurucusu Saint Jean-Baptiste de La Salle'in 3 misyonu vardı: "Enstitü Kurmak", "Eğitimcileri Birleştirmek" ve son olarak "Okullar Açmak". 

 

Kaynakça

 1. La Salle Liens International, Aralık 96
 2. Revue De La Salle, District de France