İSTANBUL ÖZEL SAINT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

2021-2022

OKUL İÇ YÖNETMELİĞİ

 1. Öğrenciler "Kıyafet İç Yönetmeliği'ne uygun davranırlar.
 2. Öğrenciler, sorulduğunda öğrenci kimlik kartlarını güvenlik görevlilerine gösterirler.
 3. Ders saatleri dışında sınıflar kilitlenir.
 4. Öğrenciler kendi bahçelerinde teneffüs yaparlar, diğer bahçeye veya kantine geçmezler.
 5. Öğrenciler teneffüs dışında, ders aralarında sınıftan çıkmazlar.
 6. Okula geç kalan öğrenciler, giriş kâğıdını ilgili Müdür Yardımcısı'ndan alarak sınıfa girerler. Bir dönem içinde en çok üç gün geç kalma mazereti kabul edilir. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenlerin velilerine bu durum duyurulur. Geç kalma alışkanlığını sürdürenler önce Rehberlik Bürosu’na, çözüm sağlanamazsa Disiplin Kurulu'na sevk edilirler.
 7. Öğrenci okuldan çıkamaz ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler velisi tarafından imzalanmış bir dilekçeyi sorumlu öğrenciye sabah en geç 8.20’ye kadar vermek ve “Çıkış kağıdını” ilgili müdür yardımcısından almak şartıyla çıkabilirler.
 8. Okulda rahatsızlanan öğrenciler öğretmeninden alacağı sevk kâğıdıyla revire gönderilirler. Okul doktorunun veya hemşiresinin kararıyla veli refakatinde evlerine gönderilirler.
 9. Yazılı sınava girmeyen öğrencilerin özrü 5 iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir. Özrünü zamanında bildirmeyen veya özrü okul müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen öğrenciler, bu sınavdan sıfır alır. Özrü kabul edilen öğrenciler Müdür Yardımcısından alacağı izin belgesiyle öğretmenlerine başvurur ve öğretmenlerinin uygun göreceği başka bir tarihte telâfi sınavına girerler. Telâfi sınavına girmeyen öğrenciler her ne sebeple olursa olsun kesinlikle ikinci bir telâfi sınavına alınmazlar.
 10. Yazılı yoklamalarda ders bitiminden önce sınıftan çıkılmaz. Dersin bitimine kadar öğretmenin sorumluluğu altında sınıfta kalırlar.
 11. Yazılı yoklamalarda boş kâğıt veren öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılır.
 12. Öğrenciler sınıfları, koridorları ve bahçeleri temiz tutarlar. Etüt, koridor ve sınıflara yiyecek ve içecekle girmezler ve bunları tüketmezler. Okul eşyasının korunmasında titiz davranırlar. Okul eşyasına bile bile zarar veren öğrenciler Disiplin Kurulu'na sevk edilirler ayrıca verdikleri zarar kendilerine ödetilir
 13. Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine, personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı davranırlar. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınırlar.
 14. Öğrencilerin okulda sigara içmeleri yasaktır.
 15. Öğrenciler okul içinde bağırmazlar, ıslık çalmazlar, gürültü yapmazlar.
 16. Öğrenciler idarenin yazılı izni olmadan, okulun adını hiçbir kültürel, sportif veya ticarî etkinlikte kullanamazlar.
 17. Öğrenciler, ders esnasında, bağlı oldukları Müdür Yardımcısının iznini almadan başka bir sınıfa giremezler, kişisel duyurular için sınıf tahtasını  kullanmazlar, afiş asmazlar. Tüm duyurular için müdür yardımcısının onayını isterler.
 18. Öğrenciler okula büyük paralar ve değerli eşyalar getirmezler. Getirdikleri takdirde Müdür Yardımcısına teslim ederler ve okuldan çıkarken geri alırlar. Aksi halde Okul İdaresi hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 19. Öğrenciler okulda cep telefonu kullanamazlar. Bu kurala uymayan öğrencinin telefonuna idare tarafından 1 ay, tekrarı halinde 3 ay süreyle el konur.
 20. Servis kullanan öğrenciler okula gelirken araçtan okul bahçesinde inerler ve eve dönerken araca okul bahçesinde binerler. Okul idaresi ve taşıma firması araca okul dışında binen veya inen öğrencilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk veliye aittir.
 21. Uzaktan eğitim süresince, öğrenciler
 • Öğrenimleri için gerekli olan tüm içeriklere erişmek üzere SJ e-posta hesaplarına ve öğretmenlerimin belirteceği tüm uygulamalara (GClassroom, iTunesU, Drive….) her gün bağlanırlar.
 • Takvimimde belirtilen tüm ders saatlerine uyarlar ve öğretmenlerinden veya idareden birinin özel görüşme isteği üzerine çevrim içi olurlar.
 • Zoom videokonferansları sırasında kameralarını açık tutarlar.
 • Kişisel çalışmaları ve ders esnasındaki davranışlarında öz disiplin gösterirler.
 • Bir veya birden fazla derse devamsızlık göstermesi durumunda mazeretini ilgili öğretmenlere ve müdür yardımcısına bildirirler
 • Öğretmenlerin belirlediği değerlendirme kriterlerine uyarlar.