10. SINIF FELSEFE

1. ÜNİTE: FELSEFEYİ TANIMA
- Felsefenin anlamı
- Felsefi düşüncenin özellikleri
- Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolü

2. ÜNİTE: FELSEFEYLE DÜŞÜNME
- Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramlar
- Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemi
- Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgulama

3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ
- Varlık felsefesinin konusu ve problemleri
- Bilgi felsefesinin konusu ve problemleri
- Bilim felsefesinin konusu ve problemleri
- Ahlak felsefesinin konusu ve problemleri
- Din felsefesinin konusu ve problemleri
- Siyaset felsefesinin konusu ve problemleri
- Sanat felsefesinin konusu ve problemleri

4. ÜNİTE: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
- Felsefi bir metnin analizi
- Verilen konu hakkında alternatif görüş geliştirme
- Bir konu hakkında felsefi bir deneme yazma
- Felsefi akıl yürütme becerilerini diğer alanlarda kullanma