9. Sınıf Tarih Dersi

 1. Tarih ve Zaman
 2. Tarih Bilimi, Kavramlar
 3. İnsanlığın İlk Dönemleri
 4. İlk Çağ Medeniyetleri
 5. İnsan ve Çevre, Göçler, Tüccar Kavimler, Devletler, Hukuk
 6. Orta Çağ’da Dünya, Feodalizm, Asya Üretim Tarzı Modeli
 7. Devletler, Meşruiyet Kaynağı, Ekonomi, Ordu, Hukuk
 8. İlk ve Orta Çağ’da Türk Dünyası; İlk Türk Devletleri, Asya Hunları, Avrupa Hunları, Köktürkler,
 9. Uygurlar, Göçebelik, Ordu Millet, Kültür ve Kurumlar
 10. Diğer Türk Devletleri
 11. İslam Medeniyeti’nin Doğuşu. Hz Muhammed Dönemi, Dört Halife, Emeviler, Abbasiler, İslam Rönesansı, Kültür ve Kurumlar
 12. Türkler’in İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk-İslam Devletleri
 13. Karahanlılar, Gazneliler, Oğuz Türkleri, Büyük Selçuklular, Kültür ve Kurumlar.

 

10. Sınıf Tarih Dersi

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

 

11. Sınıf Tarih Dersi 

1. Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595- 1774)

2. Ünite: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

5. Ünite: Sermaye ve Emek

6. Ünite: XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat