12.SINIFLAR, T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

 1. M. Kemal’in Hayatı
 2. XX. YY Başlarında Osmanlı Devleti
 3. 1.Dünya Savaşı
 4. Mondros Ateşkes Antlaşması
 5. İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık
 6. BMM’nin Açılması
 7. Sevr Antlaşması
 8. Milli Mücadelede Cepheler
 9. Mudanya’dan Lozan’a
 10. Türk İnkılabı
 11. Atatürk İlkeleri
 12. Siyasal- Hukuk- Eğitim/Kültür- Toplumsal- Ekonomik Alanda Köklü Değişimler
 13. Atatürk Döneminde İç Politikada Gelişmeler
 14. Atatürk Döneminde Dış Politikada Gelişmeler
 15. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
 16. İkinci Dünya Savaşı
 17. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
 18. İkinci Dünya Savaşının Sonuçları
 19. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
 20. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye
 21. 1950’li Yıllarda Türkiye
 22. 1960 Sonrası Dünyada Gelişmeler
 23. 1960 Sonrası Türk Diş Politikasını Etkileyen Gelişmeler
 24. 1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen İç Gelişmeler
 25. 1990 Sonrası Türk ve Dünyadaki Gelişmeler

1.    M. Kemal’in Hayatı

2.    XX. YY Başlarında Osmanlı Devleti