12 S PSİKOLOJİ

1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

A. Psikolojinin İlgi Alanları, Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci ve ekoller
B. Araştırma Yöntemleri
C. Etik Kurallar
D. Psikolojinin Alt Dalları
E. Psikolojinin İş Alanları
F. Diğer Bilimlerle İlişkileri

2. ÜNİTE: PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

A. Davranışın Oluşumu
B. Psikolojik Süreçlerle Biyolojik yapı ve Süreçlerin İlişkisi
C. Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi
Ç. Yaşam Boyu Gelişim
D. Ergenlik Dönemindeki Hızlı Değişim, Dönemin Temel Özellikleri
E. Duyum ve Duyumun Özellikleri
F. Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri
G. Algılama
H. Güdülenme
I. Duygular
İ. Bilinç
J. Sosyal Etkiler

3. ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME
A. Öğrenme
B. Bellek
C. Düşünmenin Yapıtaşları
D. Bireysel Farklar

4. ÜNİTE: RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ

A. Stres nedir?
B. Savunma Mekanizmaları
C. Ruh Sağlığı