Projeler

Her öğrenci bir proje yapmak zorundadır.

Projeler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Projeden alınan not diğer yazılı ve performans notları gibi değerlendirmeye katılır.

Proje, öğretmen tarafından bir öğretim yılında üç kere kontrol edilir. Birinci ve ikinci kontroller 25, üçüncü kontrol 50 puan üzerindendir. Birinci kontrolden önce bir ders saati boyunca bilgilendirme toplantısı yapılır.

Projelerle ilgili işlem tarihleri akademik takvimde belirtilir.