İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 

Yıllara göre öğrenci sayıları

Öğretim yılı

Öğrenci sayısı

1900-1901

250

1903-1904

300

1906-1907

500

1908-1909

600

1909-1910

700

1921 - Yabancı ilkokullar kapatıldı
(Bir çok öğrenci Türk liselerine geçmeye başladı : İhsan Sabri Çağlayangil, Hasan Esat Işık, Turhan Feyzioğlu ...)

800

1923-1924

700

1924-1925

600

1926-1927

500

1934-1935

400

1937-1938

340

1940-1941

400

1944-1945

500

1946-1947

600

1955-1956

700

2004-2005

680

2005-2006

598

2006-2007

731

2013-2014

823

2014-2015

872

2015-2016

918

2018-2019

959

2020-2021

999

2021-2022

1005