2020 mezunları - Lise 4 not dağılımı

Ders Adı

Öğrenci Sayısı

Not Ortalaması

Puan Ortalaması

BİYOLOJİ (Seçmeli)

121

4,48

83,32

COĞRAFYA (Seçmeli)

61

4,93

92,52

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

176

5,00

99,31

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

182

4,90

90,47

BEDEN EĞİTİMİ

182

5,00

99,97

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (Seçmeli)

15

4,93

96,47

PSİKOLOJİ (Seçmeli)

15

5,00

95,98

MATEMATİK (Seçmeli)

167

4,86

91,68

İNGİLİZCE (Seçmeli)

182

4,88

90,81

FRANSIZCA

182

4,77

88,58

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK

182

5,00

99,87

KİMYA (Seçmeli)

121

4,43

82,35

FİZİK (Seçmeli)

121

4,92

92,98

FELSEFE (Seçmeli)

15

5,00

99,30

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Seçmeli)

61

5,00

93,75

MANTIK (Seçmeli)

61

4,83

88,43