2019 mezunları - Lise 2 not dağılımı

 

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

Dil ve Anlatım

196

84,16

Türk Edebiyatı

196

85,87

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

191

90,36

Matematik

196

81,38

Fizik

196

83,60

Kimya

196

81,74

Biyoloji

196

86,99

Fransızca

196

79,18

İngilizce

196

87,36

Beden Eğitimi

196

99,18

Tarih

196

77,86

Görsel Sanatlar

196

99,46

Coğrafya

196

86,41

Diksiyon ve Hitabet (Seçmeli)

196

84,16