İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

Özel Okullara Giriş Sınavı Açıklamaları

Güncelleme  : 17 Mart 2017

 

Sınavın kısa tarihçesi 

Özel okullara giriş için yıllardır özel bir sınav, Özel Okullara giriş Sınavı (ÖOS) yapılmaktaydı.

2006 yılında ÖOS'nin yerini OKS aldı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda 2006 yılında özel okullara öğrenci alımında OKS puanları kullanılmaya başlandı. Üç yıl süren bu uygulamadan sonra MEB'den alınan özel izinle yabancı okullara 2009 yılında Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından organize edilen ÖYOOGS sınavı ile öğrenci alındı.

2010 yılında OKS'nin (Yabancı okullarda ÖYOOGS'nin) yerini SBS aldı. MEB; özel okulların ayrı bir sınav yapmalarına izin vermemeye, genel sınava dahil edilmelerine ve öğrenci alımını SBS puanı ile yapmalarına karar verdi ancak bu sınavın puan hesaplamasında özel okullara bir ayrıcalık tanıyarak okul puanlarının (YBP) katılmamasını kabûl etti.

2014 yılında SBS'nin yerini TEOG aldı. MEB özel okulların öğrenci alımında TEOG puanına ek olarak okul puanlarını da dikkate almaları yönünde (2014 yılı için sadece YBP-8 olmak üzere) karar verdi.

2015, 2016 ve 2017 yıllarında TEOG sistemine devam edildi. MEB özel okulların yönetmeliklerinde yer vermeleri koşuluyla,  öğrenci kayıt puanlarını TEOG sonuçlarını kullanarak kendi formülleriyle hesaplamalarına ve okul puanlarını kullanmamalarına izin verdi. İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, MEB'e 2015 yılı başında gönderdiği ve 09 Nisan 2015 tarihinde onaylanan kurum yönetmeliğine göre aşağıdaki formüle göre öğrenci alacaktır (Formülde kullanılan T1, M1, F1, İnk1 birinci dönemde yapılan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin sınav sonuçlarından elde edilen puanları; T2, M2, F2, İnk2 ikinci dönemde yapılan sınav sonuçlarından elde edilen puanları temsil etmektedir.) :

Puan hesaplamada kullanılan formül  = (3xT1 + 2xM1 + 2xF1 + 2xİnk1 ) x 0,5 + (3xT2 + 2xM2 + 2xF2 + 2xİnk2) x 0,5

Örnek hesaplama : (3x100 + 2x100 + 2x100 + 2x100) x 0,5 + (3x100 + 2x100 + 2x100 + 2x100) x 0,5 = 450 + 450 = 900

 

2017-2018 öğretim yılı için kullanılacak kayıt sistemi hakkında...

 • Sistemde en yüksek puan 900’dür.
 • Puan eşitliği durumunda sırasıyla T2, T1, M2, M1, F2, F1, İnk2, İnk1 sınav sonuçları daha yüksek adaya öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmadığı durumlarda sırasıyla 8. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması, 7. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması, 6. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmadığı durumda yaşı küçük adaya öncelik verilir.
 • Her kayıt döneminde, puanı okulun ilan ettiği taban puanın üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınır, sıralamaları yapılır; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, kesin kaydı yapılır.
 • Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş ve kaydını tamamlamış öğrencilerden Fransızca öğretim yapan orta öğretim okullarından gelen veya en az 9. sınıf seviyesinde Fransızca bildiğini düşünen öğrenciler, velîlerinin kayıt esnasında yazılı başvuruda bulunması durumunda Fransızca ve Türkçe derslerinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde belirlenen geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9’uncu sınıfa yapılır. 
 • Okul tanıtım günleriyle ilgili bilgi edinmek için kayıt menüsündeki "Okul tanıtım günleri" düğmesini kullanınız.
 • Kayıt takvimini görüntülemek için kayıt menüsündeki "Kayıt takvimi" düğmesini kullanınız.
 • Ön kayıt işlemleri son 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden yapılacaktır. Ön kayıt yaptırmak ve kayıt işlemleri hakkında eksiksiz bilgi edinmek için kayıt menüsündeki "Kayıtlar hakkında" düğmesini kullanınız.
 •  

  Sınavla öğrenci alan okullara başvuru 

  Sınavla öğrenci alan bir özel okula başvurabilmek için TEOG sınavlarına girmiş olmak ve o özel okulun açıkladığı taban puana eşit veya daha yüksek bir puan almış olmak gerekir. Okulumuzda başvuru sırasında TEOG sınavlarının bir kısım sonuçları kullanılacaktır.

   

  Sınavla öğrenci alan okullara kayıt 

  Sınavla öğrenci alan bir özel okula kaydolabilmek için yeterli puanı almanın yanında, belirtilen süre içinde ön kayıt yaptırmak, açık kontenjana bağlı olarak yayımlanacak listelerde "Kayıt olabilir" durumunda olmak ve belirtilen süre içinde ilgili okula başvurarak okulun belirttiği koşulları yerine getirmek gerekir.

   

  Sınav tipleri ve bu sınavların uygulandığı yıllar 

  ÖOS : ..., 2005
  OKS : 2006, 2007, 2008
  ÖYOOGS : 2009
  SBS 8 : 2010, 2011, 2012, 2013
  TEOG : 2014, 2015, 2016, 2017

   

  Kısaltmalar

  OKS : Orta Ögretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 
  ÖOS : Özel Okullara giriş Sınavı 
  ÖYOOGS : Özel Yabancı Ortaögretim Okulları Giriş Sınavı 
  SBS 8 : Okul puanı katılmamış 8. sınıflar Seviye Belirleme Sınavı 
  TEOG : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi 
  YBP-6 : 6'ıncı sınıf Yıl sonu Başarı Puanı
  YBP-7 : 7'inci sınıf Yıl sonu Başarı Puanı
  YBP-8 : 8'inci sınıf Yıl sonu Başarı Puanı