İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

Özel Okullara Giriş Sınavı Açıklamaları

Güncelleme  : 16 Haziran 2021

 

Sınavın kısa tarihçesi 

Özel okullara giriş için yıllardır özel bir sınav, ÖOS yapılmaktaydı.

2006 yılında ÖOS'nin yerini OKS aldı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda 2006 yılında özel okullara öğrenci alımında OKS puanları kullanılmaya başlandı. Üç yıl süren bu uygulamadan sonra MEB'den alınan özel izinle yabancı okullara 2009 yılında Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından organize edilen ÖYOOGS sınavı ile öğrenci alındı.

2010 yılında OKS'nin (Yabancı okullarda ÖYOOGS'nin) yerini SBS aldı. MEB; özel okulların ayrı bir sınav yapmalarına izin vermemeye, genel sınava dahil edilmelerine ve öğrenci alımını SBS puanı ile yapmalarına karar verdi ancak bu sınavın puan hesaplamasında özel okullara bir ayrıcalık tanıyarak okul puanlarının (YBP) katılmamasını kabûl etti.

2014 yılında SBS'nin yerini TEOG aldı. MEB özel okulların öğrenci alımında TEOG puanına ek olarak okul puanlarını da dikkate almaları yönünde (2014 yılı için sadece YBP-8 olmak üzere) karar verdi.

2015, 2016 ve 2017 yıllarında TEOG sistemine devam edildi. MEB özel okulların yönetmeliklerinde yer vermeleri koşuluyla öğrenci kayıt puanlarını TEOG sonuçlarını kullanarak kendi formülleriyle hesaplamalarına ve okul puanlarını kullanmamalarına izin verdi. 

2018 yılında TEOG'un yerini LGS aldı. Özel okullar Merkezî Sınav Puanıyla (MSP) öğrenci almaya karar verdi.

 

2021-2022 öğretim yılı için kullanılacak kayıt sistemi hakkında...

 • Sistemde en yüksek puan 500’dür.
 • Her kayıt döneminde, puanı okulun ilan ettiği taban puanın üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınır, sıralamaları yapılır; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, kesin kaydı yapılır.
 • Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş ve kaydını tamamlamış öğrencilerden Fransızca öğretim yapan orta öğretim okullarından gelen veya en az 9. sınıf seviyesinde Fransızca bildiğini düşünen öğrenciler, velîlerinin kayıt esnasında yazılı başvuruda bulunması durumunda Fransızca ve Türkçe derslerinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde belirlenen geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9’uncu sınıfa yapılır. 
 • Okul tanıtım günleriyle ilgili bilgi edinmek için "Kayıtlar hakkında" menüsündeki "Okul tanıtım günleri" düğmesini kullanınız. (Pandemi sebebiyle yapılamıyor.)
 • Kayıt takvimini görüntülemek için "Kayıtlar hakkında" menüsündeki "Kayıt takvimi" düğmesini kullanınız. 
 • Ön kayıt işlemleri son 8 yıldır olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden yapılacaktır. 
 •  

  Sınavla öğrenci alan okullara başvuru 

  Sınavla öğrenci alan bir özel okula başvurabilmek için Merkezî Sınava girmiş olmak ve o özel okulun açıkladığı taban puana eşit veya daha yüksek bir puan almış olmak gerekir. 

   

  Sınavla öğrenci alan okullara kayıt 

  Sınavla öğrenci alan bir özel okula kaydolabilmek için yeterli puanı almanın yanında, belirtilen süre içinde ön kayıt yaptırmak, açık kontenjana bağlı olarak yayımlanacak listelerde "Kayıt olabilir" durumunda olmak ve belirtilen süre içinde ilgili okula başvurarak okulun belirttiği koşulları yerine getirmek gerekir.

   

  Sınav tipleri ve bu sınavların uygulandığı yıllar 

  ÖOS : ..., 2005
  OKS : 2006, 2007, 2008
  ÖYOOGS : 2009
  SBS 8 : 2010, 2011, 2012, 2013
  TEOG : 2014, 2015, 2016, 2017
  LGS : 2018

   

  Kısaltmalar

  LGS : Liseye Geçiş Sistemi
  MSP : Merkezî Sınav Puanı
  OKS : Orta Ögretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 
  ÖOS : Özel Okullara giriş Sınavı 
  ÖYOOGS : Özel Yabancı Ortaögretim Okulları Giriş Sınavı 
  SBS 8 : Okul puanı katılmamış 8. sınıflar Seviye Belirleme Sınavı 
  TEOG : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi 
  YBP-6 : 6'ıncı sınıf Yıl sonu Başarı Puanı
  YBP-7 : 7'inci sınıf Yıl sonu Başarı Puanı
  YBP-8 : 8'inci sınıf Yıl sonu Başarı Puanı