İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 
2017-2018 Öğretim Yılı 

Sınavla öğrenci alan özel okullar başvuru ve kayıt takvimi  
Güncelleme : 11 Eylül 2017, 17.15

Sekreterlik çalışma saatleri: 09.00-12.00, 13.00-17.00

Taban puan ilânı 14 Haziran 2017 Web sitesinde ve okul girişinde duyurulur. (Saat 09.00)
1. Ön kayıt 30 Haziran - 03 Temmuz 2017
09.00-12.00, 13.00-17.00
Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır. Süre bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir.
1. Kesin kayıt 04 Temmuz 2017
09.00-12.00, 13.00-17.00
09.00-12.00, 13.00-17.00 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Saat 17.00'de açık kontenjan bulunup bulunmadığı ve açık kontenjan varsa kayıt yapılıp yapılmayacağı duyurulur. 
Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
1. Yedek liste kesin kayıt 05 Temmuz 2017
09.00-12.00, 13.00-17.00
Açık kontenjan varsa ve kayıt yapılacağı duyurulduysa saat tam 09.00'da okul kapısı kapatılır. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar 08.00'den sonra, en geç saat 8.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık 2 saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 19.00'da yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
2. Ön kayıt 06 Temmuz
09.00-12.00, 13.00-17.00

Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır. Süre bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir.

2. Kesin / Yedek kayıt 07 Temmuz
09.00-12.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-12.00 ve 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık 1 saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
3. Ön kayıt 10 Temmuz
09.00-12.00, 13.00-17.00

Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır. Süre bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir.

3. Kesin / Yedek kayıt 11 Temmuz
09.00-12.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-12.00 ve 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Ön / Kesin / Yedek kayıt 12 Temmuz
09.00-11.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Ön / Kesin / Yedek kayıt 13 Temmuz
09.00-11.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. 15 Ağustos günü saat 09.00'da yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.

Kayıt dönemi sona erer, Yerleştirmeye Esas Nakil dönemi beklenir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Taban puan ilânı 15 Ağustos, 09.00 Web sitesinde ve okul girişinde duyurulur. (Saat 09.00)

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ
Bu dönem 21 Ağustos 2017'de başlar. Yerleştirmeye esas nakil yani Hazırlık sınıfına kayıt döneminde açık kontenjan olması halinde "Kurum Yönetmeliği"mizde ve "Kayıt Kılavuzu"muzda belirtilen koşullarla kayıt yapılacaktır. Okulumuzda Yerleştirmeye Esas Nakil için ön kayıt başvuruları internetten yapılır. Nakil işlemleri e-okul'da Bakanlık tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

1. Nakil dönemi 
Ön / Kesin / Yedek kayıt
21 - 25 Ağustos 2017

Her gün 09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. Liste ilan edildiğinde açık kontenjan yoksa okula gelinmesine gerek yoktur. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır, güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenlerin imzaları alınır. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı puan sırasına göre yapılır. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. Bu nakil döneminin son günü saat 17.00'de yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.

2. Nakil dönemi
Ön / Kesin / Yedek kayıt
28 - 31 Ağustos 2017
(30 Ağustos resmî tatil)

Bakanlar Kurulu, 15 Ağustos 2017'de  idarî tatil ilan etmiştir. MEB tarafından aksi bildirilmedikçe bu tarihlerde işlem yapılmayacaktır.

3. Nakil dönemi 
Ön / Kesin / Yedek kayıt
06 - 08 Eylül 2017

Her gün 09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. Liste ilan edildiğinde açık kontenjan yoksa okula gelinmesine gerek yoktur. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır, güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenlerin imzaları alınır. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı puan sırasına göre yapılır. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. Bu nakil döneminin son günü saat 17.00'de yeni taban puan ilân edilir. Kampüste sigara içilmemektedir.

4. Nakil dönemi 
Ön / Kesin / Yedek kayıt
11 ve 14 Eylül 2017

09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında açık kontenjan olması halinde saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır, güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenlerin imzaları alınır. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı puan sırasına göre yapılır. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olanlar saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. MEB tarafından uzatılmazsa kayıt dönemi sona erer. Kampüste sigara içilmemektedir.

ANADOLU LİSELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Bir özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında bu özel okuldan kayıtlarını sildirmeden Anadolu Lisesi tercihi yapamazlar. Detaylar için lütfen "MEB'in e-kılavuzları"nı ve "SJ Kayıt Takvimi ve Kılavuzu"nu (Başvuru kılavuzu) okuyunuz.
Anadolu Liseleri 14 – 24 Temmuz 2017 Anadolu Liseleri tercih başvuruları alınır.
Anadolu Liseleri

11 Ağustos 

Yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanır ve kesin kayıtlar yapılır.

Anadolu Liseleri

11 Ağustos 

Boş kontenjanlar ilan edilir.

Bir özel okula kesin yaptıran öğrenciler de nakil başvurusunda bulunabilirler.
Anadolu Liseleri 14 - 18 Ağustos

Yerleştirmeye Esas Nakil tercih başvuruları alınır.

Anadolu Liseleri 21 Ağustos

Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçları duyurulur.

Anadolu Liseleri 21 - 25 Ağustos

Yerleştirmeye Esas Nakil tercih başvuruları alınır.

Anadolu Liseleri 28 Ağustos

Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçları duyurulur.

Anadolu Liseleri 28 Ağustos - 06 Eylül

Yerleştirmeye Esas Nakil tercih başvuruları alınır.

Anadolu Liseleri 08 Eylül

Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçları duyurulur.


Anadolu Liseleri ile ilgili bilgiler MEB'in "Ortak Sınavlar e-Kılavuzu"ndan ve
"Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"ndan alınmıştır.