İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 
2019-2020 Öğretim Yılı 

Sınavla öğrenci alan özel okullar başvuru ve kayıt takvimi  
Güncelleme : 19 Temmuz 2019, 17.00

Sekreterlik çalışma saatleri: 09.00-12.00, 13.00-17.00
Kampüste sigara içilmemektedir.

 

Taban puan ilânı 25 Haziran 2019, 17.00 Web sitesinde ve okul girişinde duyurulur.
1. Ön kayıt 26 Haziran - 01 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-17.00
Okulumuzda ön kayıt başvuruları 26 Haziran günü başlar ve internetten yapılır.  
Süre bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir.
1. Kesin kayıt 02 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-17.00
09.00-12.00, 13.00-17.00 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Saat 17.00'de açık kontenjan bulunup bulunmadığı duyurulur. İşlemler aşağıda açıklanmıştır.
Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
1. Yedek liste kesin kayıt 03 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-17.00
Saat tam 09.00'da okul kapısı kapatılır. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 08.00'den sonra ve en geç saat 8.45'te gerekli belgelerle okulda bulunmalı, kayıt görevlisinin yedek liste adaylarının isimlerini puan sırasına göre okumasını beklemeli ve listeye imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık 2 saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 19.00'da yeni taban puan ilân edilir. 
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
2. Ön kayıt 04 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-17.00

Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır.
Süre bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir.

2. Kesin / Yedek kayıt 05 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-12.00 ve 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te gerekli belgelerle okulda bulunmalı, kayıt görevlisinin yedek liste adaylarının isimlerini puan sırasına göre okumasını beklemeli ve listeye imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık 1 saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
3. Ön kayıt 08 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-17.00

Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır.
Süre bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir.

3. Kesin / Yedek kayıt 09 Temmuz 2019
09.00-12.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-12.00 ve 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te gerekli belgelerle okulda bulunmalı, kayıt görevlisinin yedek liste adaylarının isimlerini puan sırasına göre okumasını beklemeli ve listeye imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık 1 saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Ön / Kesin / Yedek kayıt
(Serbest kayıt)
10 Temmuz
09.00-11.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 14.00'ten sonra ve en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Ön / Kesin / Yedek kayıt
(Serbest kayıt)
11 Temmuz
09.00-11.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 14.00'ten sonra ve en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez. En geç saat 18.00'de yeni taban puan ilân edilir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Ön / Kesin / Yedek kayıt
(Serbest kayıt)
12 Temmuz
09.00-11.00, 13.00-14.30, 15.00-17.00

09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır. Güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 14.00'ten sonra ve en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı oluşturulan yedek listesindeki puan sırasına göre yapılır. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez.

Yerleştirmeye Esas Nakil dönemi beklenir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler.
Taban puan ilânı 16 Ağustos 2019 Web sitesinde ve okul girişinde duyurulur.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ
Bu dönem 19 Ağustos 2019'da başlar. Yerleştirmeye esas nakil yani Hazırlık sınıfına kayıt döneminde açık kontenjan olması halinde "Kurum Yönetmeliği"nde ve "Kayıt Kılavuzu"nda belirtilen koşullarla kayıt yapılacaktır. Okulumuzda Yerleştirmeye Esas Nakil için ön kayıt başvuruları internetten yapılır.

1. Nakil dönemi 
Ön / Kesin / Yedek kayıt
19 - 23 Ağustos 2019

Açık kontenjan oluşması halinde taban puan ilan edilir.
09.00-11.00 saatleri arasında ön kayıt yapılır, saat 12.00'de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazananların kesin kaydı yapılır. Kesin kayıtlar sonrasında saat tam 15.00'te okul kapısı kapatılır, güncel ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyen velilerin imzaları alınır. Açık kontenjan kadar öğrencinin kesin kaydı puan sırasına göre yapılır. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler saat 14.00'ten sonra, en geç saat 14.45'te okulda bulunmalı ve yedek listesine puan sırasına göre imza atmalıdırlar. Okul kapısı, listenin okunması bitene kadar yaklaşık yarım saat boyunca kapalı tutulur ve giriş çıkışa (Özellikle araçla gelen velilerimizin dikkatine!) izin verilmez.

NAKİL DÖNEMİ
Bu dönem 09 Eylül 2019'de başlar. Nakil döneminde, Hazırlık sınıfında açık kontenjan olması ve bu açık kontenjana kayıt yapılmaya karar verilmesi halinde yeni taban puan ve diğer bilgiler internet sitesinde duyurulur. Ön kayıt, kesin kayıt, yedek kayıt işlemleri "Kurum Yönetmeliği"nde ve "Kayıt Kılavuzu"nda belirtilen koşullarla yapılmaya devam edilir. Okulumuzda Hazırlık sınıfına nakil için ön kayıt başvuruları internetten yapılır. Kesin kayıt olan öğrenci e-okul sisteminden nakil başvurusunda bulunur.