İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
2018-2019 Öğretim Yılı

Güncelleme : 25 Nisan 2018

 

Yedek kimdir?

Yedek, ön kayıt listesinde ismi bulunup kesin hakkı kazanamayan adaydır.

Ön kayıt listesinde ismi bulunan ancak "Kesin Kayıt Hakkı" kazanamayan, diğer bir ifadeyle isminin hizasındaki "Durum" sütununda "Kayıt Olabilir" açıklaması bulunmayan tüm öğrenciler yedek liste adaylarıdır. 

 

Yedek liste nasıl oluşturulur?

Yedek liste adayı öğrencilerin velîleri, kayıt takviminde belirtilen gün ve saatte gerekli belgelerle birlikte okulda bulunmalı, kayıt görevlisinin yedek liste adaylarının isimlerini puan sırasına göre okumasını beklemeli ve listeye imza atmalıdırlar. İsmi okunduğunda okulda bulunmayan ve/veya okulda bulunup listeyi imzalamayan velî yedek listeye girme, dolayısıyla kesin kayıt hakkı kazanma hakkını kaybeder. 

 

Yedek liste ne kadar süreyle geçerlidir?

Yedek liste sadece ait olduğu kayıt döneminde geçerlidir. Yeni bir ön kayıt dönemi açılırsa yeniden ön kayıt başvurusu yapılmalıdır.

 

Yedek liste kaç kişiden oluşur?

Yedek listedeki öğrenci sayısında bir limit yoktur.

 

Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan aday ne yapmalıdır?

"Kesin Kayıt Hakkı" kazanan öğrencinin velîsi öğrenim ücretini ödemeli ve kayıt için gerekli belgeleri kayıt görevlisine teslim ederek kayıt işlemini gerçekleştirmelidir.