İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
2019-2020 Öğretim Yılı

Güncelleme : 27 Haziran 2019

 

Yedek kimdir?

Yedek, ön kayıt listesinde ismi bulunup kesin hakkı kazanamayan adaydır.

Ön kayıt listesinde ismi bulunan ancak "Kesin Kayıt Hakkı" kazanamayan, diğer bir ifadeyle isminin hizasındaki "Durum" sütununda "Kayıt Olabilir" açıklaması bulunmayan tüm öğrenciler yedek liste adaylarıdır. 

 

Yedek liste nasıl oluşturulur?

Yedek liste adayı öğrencilerin velileri veya vekaleti olan yakınları, kayıt takviminde belirtilen gün ve saatte gerekli belgelerle birlikte okulda bulunmalı, kayıt görevlisinin yedek liste adaylarının isimlerini puan sırasına göre okumasını beklemeli ve listeye imza atmalıdırlar. Öğrencinin ismi okunduğunda, veli veya vekil okulda değilse ve/veya okulda olmasına rağmen listeyi imzalamamışsa öğrenci yedek listeye girme dolayısıyla kesin kayıt hakkı kazanma hakkını kaybeder. 

 

Yedek liste ne kadar süreyle geçerlidir?

Yedek liste sadece ait olduğu kayıt döneminde geçerlidir. Yeni bir ön kayıt dönemi açılırsa yeniden ön kayıt başvurusu yapılmalıdır.

 

Yedek liste kaç kişiden oluşur?

Yedek listedeki öğrenci sayısında bir limit yoktur.

 

Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan aday ne yapmalıdır?

"Kesin Kayıt Hakkı" kazanan öğrencinin velîsi öğrenim ücretini ödemeli ve kayıt için gerekli belgeleri kayıt görevlisine teslim ederek kayıt işlemini gerçekleştirmelidir.

"Kesin Kayıt Hakkı" kazanan öğrencinin kaydını sadece anne ve/veya baba veya vekalet verilmiş olan üçüncü bir şahıs yapabilir. Bu durumdan doğacak hak kaybından okulumuz sorumlu değildir.