Ortak Sınavlar Hakkında Açıklamalar 

Ortak sınavlar Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine dayanılarak; notların daha objektif biçimde verilmesini, aynı seviyedeki sınıflarda işlenen konuların eşzamanlı olmasını, sınav sorularının zorluk derecesinin eşit olmasını sağlamak için düzenlenmektedir.

  

Ortak Sınav Kuralları 

  • Sınavların süresi bir ders saatidir. Fransızca sınavı iki ders saatidir.
  • Fransızca sınavında öğrenciler sınav kâğıdının sağ üst köşesini yapıştırırarak isimlerini kapatırlar.
  • Sınavı erken bitiren öğrenciler sınav salonundan çıkamazlar.
  •