3. Ortak Sınavlar / Examens communs 3

12.03.2018 - 16.03.2018


Hazırlık / Pré-lycée

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Ders  Ders  Ders  Ders  Ders
2  Ders  Ders  Ders  Ders  Ders
3  Etüt  Etüt  Ders  Etüt  Ders
4  Fransızca I  Bilgisayar Bilimi  Ders  Biyoloji  Ders
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  Fransızca II  Matematik  Türkçe  Fizik-Kimya  İngilizce
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt


9

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Biyoloji  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt  Etüt
4  İngilizce  Fransızca  Matematik  TDE  Fizik
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  Coğrafya  Din B. ve A.  Tarih  Kimya  Sağlık B. 
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt


10

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt
4  Matematik  Kimya  Fransızca  Fizik  Biyoloji
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  Tarih  Coğrafya  Din K-Ahlak B.  TDE  İngilizce
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt

11 A, 11 B, 11 C, 11D, 11 E, 11 F

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Kimya  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt  Etüt
4  İngilizce  Fransızca  Biyoloji  Fizik  Matematik
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  T. Edebiyatı  Din K ve Ahlak B.  Dil ve Anlatım  Felsefe  TC İnk T. ve Ata.
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt


11 G, 11 H

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt  Etüt
4  İngilizce  Fransızca  Sosyoloji  Coğrafya  Matematik
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  T. Edebiyatı  Din K ve Ahlak B.  Dil ve Anlatım  Felsefe  TC İnk T ve Ata.
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt


12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt
4  Matematik  Kimya  Fransızca  Fizik  Biyoloji
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  Trafik ve İ. Y.  T. Edebiyatı  Din K ve Ahlak B.  İngilizce  Dil ve Anlatım
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt


12 F, 12 G, 12 I

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
3  Etüt  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt
4  Matematik  Mantık  Fransızca  Coğrafya  ÇTDT
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7  Trafik ve İ. Y. T. Edebiyatı  Din K ve Ahlak B.  İngilizce  Dil ve Anlatım
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt


12 H

  12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018 15.03.2018 16.03.2018
1  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
2  Sanat Tarihi  Etüt  Etüt  Felsefe  Etüt
3  Etüt  Etüt  Fransızca  Etüt  Etüt
4  Psikoloji  Mantık  Fransızca  Coğrafya  ÇTDT
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
7 Trafik ve İ. Y. T. Edebiyatı  Din K ve Ahlak B.  İngilizce Dil ve Anlatım
8  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt