4. Ortak Sınavlar / Examens communs 4

01.06.2022 - 07.06.2022

PL

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
1 Etüt Etüt Etüt Ders Ders
 2 Etüt Etüt Bilgisayar Bilm. Ders Ders
3  Etüt Fransızca  Etüt Ders  Ders
4 TDE
Fransızca Fen/ Fizik Kimya Ders Ders
5  Etüt  Etüt  Etüt Ders  Ders
6 Matematik Fen / Biyoloji İngilizce Ders Ders


9

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
Etüt Etüt Etüt Fizik Etüt
3 Etüt Fransızca Etüt
Etüt Etüt
 4 Matematik Fransızca Kimya Din K. ve Ah. B.
Biyoloji
5  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt  Etüt
6 Coğrafya Sağlık Bilg. ve Tr. İngilizce TDE  Tarih


10

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
2 Etüt Etüt Etüt Fizik Etüt
3 Etüt Fransızca Etüt Etüt Etüt
4 TDE Fransızca Matematik Felsefe Kimya
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 Biyoloji Din K. ve Ah. B. Tarih Coğrafya İngilizce

11 F

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
 2 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Fransızca Etüt  Etüt Etüt
 4 Biyoloji Fransızca Matematik TDE Fizik
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
6 İngilizce Din K. ve Ah. B. Tarih Kimya Felsefe

11 TM

  01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
1 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
3 Etüt Fransızca Etüt  Etüt Etüt
4 S.TDE Fransızca Matematik TDE Coğrafya
5 Etüt Etüt Etüt Etüt Etüt
 6 İngilizce  Din K. ve Ah. B. Tarih Sosyoloji Felsefe