Ek Ortak Sınavlar 1 (Kurtarma Sınavları 1)
09.01.2017 - 10.01.2017 

Yazılı sınavlar ve değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler dönem sonundaki ek ortak sınava (kurtarma) katılmak zorundadır.

 Ders
saati
Seviye  13.01.2017 16.01.2017
2 Hz    
 9    
10    
11    
12    
3 Hz    
 9    
10    
11    
12

 İngilizce / T. Edeb./Trafik ve İ.Y.

 
4 Hz    
 9    
10    
11    
12  Dil ve Anl. / Tarih  
5 Hz    
 9    
10    
11    
12    
6 Hz    
 9    
10    
11    
12