Rehberlik Servisi Çalışmaları

2000-2001

 

 

Hazırlık sınıfları ve yeni gelen öğrencilerle oryantasyon çalışmaları gerçekleştirildi

Öğrenci tanıma fişi hazırlanıp uygulandı

Otobiyografi uygulandı (lise Hz,lise 1 )

Lise hazırlık sınıfı velilerine Veli Anket Formu uygulandı

Sınıf öğretmenleri dosyaları hazırlanıp dağıtıldı

Okul kuralları ve disiplin yönetmeliği ile ilgili metin hazırlandı ve tüm sınıflarda okundu

Öğrenci toplu dosyaları düzenlendi

Öğrencilere çalışma alışkanlıkları anketi uygulandı

Verimli çalışma yöntemleri, dikkat,dinleme, zihinsel kapasiteyi genişletme,sağlıklı yaşamanın yolları,zararlı alışkanlıklar,boş zamanları değerlendirme konularında metin hazırlandı ve öğrencilerle tartışıldı

Meslek tanıtımı amacıyla yapılacak konferansların tespit edilmesi için anket uygulandı

Çeşitli çalışmaların duyuruları panolarda sergilendi

ÖSS ile ilgili genel bilgi ve açıklamalar lise son sınıf öğrencilerine duyuruldu

Üniversite başvuru formlarının doldurulması konusunda bilgi verildi

Lise öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı

Devam-devamsızlık yönetmeliği ile ilgili metin hazırlandı, öğrenciler bilgilendirildi

Sınıf geçme, sınav yönetmeliği ile ilgili metin hazırlandı

Öğrenci devam ve başarı durumları rehberlik servisince tespit edilerek gerekli görülen öğrencilerle bireysel görüşmeler yapıldı

Lise 1. Sınıf öğrencilerine KDE uygulandı

Yurt dışına gidecek öğrencilerle ilgili işlemlerin takibi yapıldı

Anne-baba-çocuk iletişimi,ergenlik gibi konularda metin hazırlandı ve öğrencilerle tartışıldı

Locus of Control testi uygulandı

Başarısızlık Nedenleri Anketi uygulandı ve sonuçları değerlendirildi

Meslek tanıtımı amacıyla çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleridavet edildi

KDE sonuçlarına göre bireysel görüşmeler yapıldı

ÖSS ile ilgili genel açıklamalar yapıldı

Üniversite tanıtımı amacıyla gezi düzenlendi (GSÜ )

Galatasaray Üniversitesi ve yapılacak sınav hakkında bilgi verilerek GSÜ formlarının doldurulmasında Lise 3. Sınıf öğrencilerine rehberlik edildi

Alan seçimiyle ilgili Lise1. Sınıf öğrencilerine bilgi verildi

Lise 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine gelecek yıl okuyacakları dersler konusunda bilgi verildi

ÖSS ile ilgili genel bilgi ve tercih formlarının doldurulmasına rehberlik yapıldı

 

 

Rehberlik Servisi Tarafından Düzenlenen Konferanslar

 

27.11.2000 Pazartesi günü 7. Ders saati 9. Sınıflar için Erol Altaca Dershanesi , rehber uzman Kuntay ARCAN alan seçimi ve ÖSS konulu konferans

01.12.2000 Cuma günü 5. Ders saati lise son fen sınıfı Kuram ve Yöntemleri Bilim Dalı Başkanı öğrencileri için Prof. Dr Harun BATIRBAYGİL Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım,

08.12.2000 Cuma 5. Ders saati lise son sınıflar için Sabancı Üniversitesi 'nin tanıtımı

11.12.2000 Pazartesi 7. Ders saati 9. sınıflar için Boğaziçi Üniversitesi Bölümlerinin tanıtımı (Makina Müh-Araştırma görevlisi Serkan YILMAZ, .Moleküler Biyoloji ve Genetik- Prof. Dr. Kuyaş BUĞRA)

15.12.2000 Cuma günü 5. Ders saati lise son TM sınıfı öğrencileri için,Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü,M.Massardier

05.01.2001 Cuma günü 5. Ders saati lise son TM sınıfları için, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy

08.01.2001 Pazartesi 7. Ders saati 9. Sınıflar için British Council, İngiltere yaz okulları tanıtımı

11.01.2001 Perşembe 7. Ders saati 10. Sınıflardan ilgili öğrenciler için İngiltere'deki üniversitelerin tanıtımı

15.01.2001 Pazartesi 7. Ders saati 9. Sınıflar için Boğaziçi Üniversitesi , Psikoloji,sosyoloji,uluslararası ilişkiler ve turizm otelcilik bölümlerinin tanıtımı

18.01.2001 Perşembe 7. Ders saati 10. Sınıflar için Kavram Dershanesi rehber öğretmeni Nur KULAKSIZOĞLU ÖSS sınav sistemi ve meslekler tanıtımı

26.03.2001 Pazartesi lise 1. Sınflar M.Ü Mühendislik Fakültesi Tanıtımı

15.03.2001 Perşembe 10. Sınıflar için Kanada Üniversitesi tanıtımı

16.03.2001 Cuma 11. Sınıflar için Kanada Üniversitesi tanıtımı

02.04.2001 Pazartesi Lise 1. Sınıflar için Doğal Yaşamı Koruma Derneği Çalışmaları tanıtımı

19.04.2001 Perşembe Lise 2. Sınıflara Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü tanıtıldı.

30.04.2001 Pazartesi lise1. Sınıflara İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tanıtımı Prof. Dr. Mehmet Şakir ERSOY tarafından yapıldı.

17.05.2001 Perşembe Lise 2. Sınıflara Warwick (İngiltere) Üniversitesi tanıtımı yapıldı