SAINT-JOSEPH LİSESİ KURUM PROJESİ

İstanbul Saint-Joseph Lisesi, Fransızca ve Türkçe eğitim veren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Fransız Frerler Cemiyeti tarafından kurulmuş bir özel okuldur.

Kurulduğu 1870 yılından bu yana okulumuz, köklü geçmişi ve mükemmel eğitim geleneğiyle Türkiye'deki gençlere hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Paylaşılan değerler ve kuruma katılan kişiler, eğitim camiasının gücünü oluşturmaktadırlar. Öğretmenler, personel ve veliler, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve becerileri kazanabilmelerini sağlamak amacıyla sürekli dayanışma içinde çalışmaktadırlar.

Saint-Joseph Lisesi, aşağıda ilkeleri belirtilen
Lasalyen Eğitim Projesi'nin bir parçasıdır:

Lasalyen okulun ilk niteliği, her öğrenciye ayrı bir kişi olarak duyulan saygıdır. Frerler kendilerine bu sebeple "Frer" adını seçerler. Böylece birliğin önemini ve öğrencileriyle kurmak istedikleri ağabey-kardeş ilişkisini vurgulamak isterler.

Lasalyen bir okulda, topluluk ruhu her alanda hissedilmelidir. Okulda görevli herkes- idareciler, öğretmenler, personel, Frerler- okul topluluğunu oluşturan kişilerdir. Okulumuz, gençlere kendi kültürlerini keşfetmede yardımcı olmalı ve aynı zamanda, diğer kültürlerin zenginliklerinin de farkında olmalarını sağlamalıdır.

Gerçek bir Lasalyen okul kaliteyi temsil eder. Öğrencilerinin yapısı ve yaşı ne olursa olsun, okul, kalitesiyle kendini belli etmelidir. Kültür ve manevi değerler, gençlerimizde, "doğru"ya duyulan isteği desteklemelidir.

İhtiyaç sahipleriyle dayanışma, Frerlerin geleneğinin, dolayısıyla da Lasalyen misyonunun temel boyutlarından biridir. Dayanışma, bir Lasalyen okulun ikincil veya rastlantısal bir niteliği değildir.

Lasalyen okul, yaratıcı ve yapıcı bir şekilde birlikte çalışacak, konusunda uzman ve özverili öğretmenleri çatısı altında toplar.

Sonuç olarak kurumumuz, Jean Baptiste de La Salle'in izinde, gençlere, yetişkinlere ve özellikle de ihtiyaç sahiplerine, eğitim yoluyla kardeşlik duygusu aşılamaya çalışan kadın ve erkeklerden oluşan uluslararası bir topluluktur.

Karşılamak, anlamak, eşlik etmek, eğitmek, teşvik etmek.

Saint-Joseph Lisesi aşağıdaki konularda gelişim sağlamayı
kendine ilke edinir:

 
Topluluk içinde gelişim gösterme Yenilikçi bir ruh Güncel bir pedagoji Çoklu zekayı değerlendirme Kendini ve diğerlerini tanıma