SAINT-JOSEPH LİSESİ KURUM PROJESİ

İlkelerimiz

Diğerlerini ve kendini tanımak

Saint-Joseph Lisesi, hayatına yön vermeyi ve insanca gelişimi sağlayan, dayanışma ve diğer kültürlerle tanışma etkinlikleriyle, kendini tanımayı ve ruhsal gelişimi teşvik etmektedir.

S'ouvrir et se découvrir

Medya Haftası, Fotoğraf Yarışması, Frankofoni Haftası, konuk yazarlar, Sanat ve Yetenek Haftası, Bilim Haftası, Avrupa, Fransa ve Türkiye'de okul gezileri, MUN, kulüpler, herkese açık olan akşam etkinliği "Açık Akşam", Frerlerin bitki ve doldurulmuş hayvan koleksiyonunun Doğa Bilimleri Merkezi'nde sergilenmesi

Disiplinler arası öğretmen toplantıları, Okul-Aile Birliği etkinlikleri, Liseler Arası Spor Şenliği, Türk ve yabancı okullarla öğrenci buluşmaları, Saint-Joseph'liler Derneği'yle ilişkiler, Fransız Kültür Merkezi ve Türkiye'deki Fransızca eğitim veren okullarla ilişkiler, Avrupa'da, Akdeniz ülkelerindeki Lasalyen okul buluşmaları

Yardıma ihtiyacı olanlarla dayanışma, ilkokul öğrencilerine verilen destek, sosyal yardım projeleri, ihtiyaç sahiplerine verilen burslar

Yüksek öğrenim konusunda gençlere, kayıt dönemi izleme ve rehberlik hizmeti, yurt içi ve yurt dışı eğitim danışmanlığı, öğrencilere üniversite tanıtımları, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeleri amaçlı, şirketlerde formasyon ve staj

Toplum içinde gelişim göstermek

Saint-Joseph Lisesi, stres ve baskıyı azaltarak, zor durumdaki kişileri destekleyerek, ödüllendirme ve adil bir değerlendirmeyle, sosyalleşmeye alan ve zaman yaratarak, kurumdaki herkesin toplum içinde gelişim göstermesini teşvik eder.

S'épanouir dans la communauté

Zümreler arası kurul, ödül törenleri, sınıf konseyleri, öğrenci sergileri, öğrenciler tarafından verilen konserler, okul gazeteleri

Öğretmenlerin, rehberlik ve psikolojik danışmanların desteği, öğrenci değerlendirmesinde iyi niyet politikası, spor tesislerinin kullanıma sunulması, bahçe düzenlemesine ve bina bakımına gösterilen özen

Destek kursları, üst sınıftaki öğrencilerin yeni başlayanlara yardım etmesi, kardeş okullar, burslar, Sosyal Yardım Kulübü'nün çalışmaları

Kulüpler, öğrencilerin kafeterya mekan düzenlemesine katılımı, esnek sınıf cihazları (deneme aşamasında), Medyatek, mezunlarla buluşma günleri

Çağa ayak uydurmak

Saint-Joseph Lisesi, iyi bir iletişim sağlayabilme kaygısıyla, bilgisayarı eğitime dahil ederek, araştırarak, deneyimleyerek, yaratıcılığı öne çıkararak çağın ihtiyaçlarına göre yenilenmeyi desteklemektedir.

Evoluer avec son temps

Her öğrenciye bir Ipad ("one to one"), video projeksiyon, Apple TV, Wi-Fi donanımlı sınıflar, ekiplerimizin hazırladığı iTunesU ve iBooks ders içerikleri, hizmet kalitesini artırma amaçlı talep yönetim sistemi, Yazılım dersi, İnternet Kulübü, Yazılım Robotik Kulübü

İhtiyaçlara duyarlı bir yönetim, sürekli formasyon politikası, geleneksel ve günceli harmanlamak amacıyla, okul binasının işlevsellik ve estetik amaçlı yenilenmesi

Proje çalışmaları, DBM, Permakültür ve sürdürülebilir kalkınma, Medyatek'te bilgi ve medya konulu eğitimler, dijital dünya deneyimleri

Pedagoji ekiplerinin haftalık toplantıları, haftalık yönetim kurulu toplantısı, memurlar ve öğretmenlere ulaşan haftalık okul içi bültenimiz Interface, sınıf ve koridorlardaki bilgilendirme ekranları, sınıf konseyleri, Onur Kurulu, tüm SJ camiasına ulaşan Kardelen dergisi, e-mail, dijital ajanda, geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya (Facebook, Twitter)

Pedagojiyi yaşamak ve yaşatmak

Güncel gelişmeleri izleyen eğitim sistemimiz, sorgulama yeteneği ve otonomiyi geliştirme amaçlı, öğretmenlerimizin, programların özünü ve öğrenme metotlarını, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlemelerine dayanmaktadır.

Vivre et faire vivre la pédagogie

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte yaratıp birlikte yönettikleri kulüpler ortak sınav programının öğrenciler tarafından planlanıp, öğretmenler tarafından hazırlanması, 12. sınıfların okuldaki son yıllarıyla ilgili düzenledikleri etkinlikler, uygulamaya dayalı çalışmalar, proje çalışmalarında otonomi, üniversitelerle iş birliği içinde staj olanağı, düzenli olarak gerçekleştirilen konferanslar, bilgi ve medya konulu dersler

Zümrelerin haftalık toplantısı, ders kitapçıklarının düzenli olarak güncellenmesi, derslerin hazırlanması ve güncellenmesi, uygulamalı derslerde, öğrencinin ihtiyaç ve önerilerinin göz önünde bulundurulması, dersler arası fikir alış verişini sağlamak için yıllık düzenlenen eğitim konseyi

Dijital araç-gereç kullanımı (iPad, iTunesU, iBooks, çeşitli derslere göre ayarlanmış uygulamalar…), ters yüz edilmiş sınıf modeli deneyimi, yeteneklerini göz önünde bulundurarak öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesine olanak sağlamak, teknolojideki gelişmeleri takip etmek (3D yazıcı, Vernier sondalar…), kendi kendine öğrenme ve öz değerlendirme metotları, öğretmenlere zihin yönetimi formasyonu

Çoklu zekayı değerlendirmek

Her bireyi ayrı bir kişilik olarak gören Saint-Joseph Lisesi, çok dilliliği, iş birliğini, bireysel ve ortak sorumlulukları destekleyerek, çoklu zekayı değerlendirmektedir.

Valoriser les intelligences multiples

Türkçe, Fransızca, İngilizce Tiyatro Kulüpleri, koro, akşam düzenlenen kültürel etkinlikler: Açık Akşam (Türkçe ve Fransızca), Medyatek'te üç dilde zengin bir kitap koleksiyonu, öğretmenlere Türkçe ve Fransızca dil kursu, okul gezileri, Frankofoni Haftası, Fransızca fen dersleri, Kardelen Kulübü'nün iki dilde yayınladığı dergi, MUN Kulüpleri ve MFINUE Konferansı

Kangourou Yarışması, Bilim Yarışması, çeşitli etkinlikler ve kulüpler (Tiyatro, Spor, MUN, STEM, vb...), herkese yönelik formasyonlar, stajlar, öğrencilerin görsel sanatlar dersinde gerçekleştirdikleri çalışmalar

Medyatek tanıtımı ve Medya eğitimi, MUN, okul gezileri, "Spor Şenliği" etkinliği, öğrencilerin üniforma seçimi, öğrenci başkanının görevi, öğrenci meclisi seçimlerinde gerçekleştirilen kampanyalar, okul içi yaşamda öğrencilere verilen sorumluluklar, kulüp videolarının hazırlanması, şirketlerde yapılan stajlar, iGuru ekibinin çalışmaları